Illustration över hormoner i text

Har du koll på hormonerna som påverkar din fertilitet?

De flesta av oss vet att våra hormoner har stor påverkan på vår cykel och hur vi mår, men är kanske inte så insatta i exakt vilka hormoner det rör sig om. Här går vi igenom de viktigaste kvinnliga könshormonerna och hur de påverkar vår kropp och fertilitet. 

AMH - kan ge en uppfattning om din äggreserv

AMH (Anti-Mylleriskt hormon) är ett könshormon som produceras i de äggblåsor som finns i dina äggstockar. Genom att mäta AMH-värdet kan du alltså få en fingervisning om hur många äggblåsor du har, med andra ord hur stor din äggreserv är. Eftersom äggreserven minskar naturligt med åldern (vid menopaus är äggen i stort sett slut), så minskar även AMH-värdet med tiden. 

Så hur påverkar äggreserven din fertilitet? Oftast läggs det stort fokus på antal ägg, men antalet är bara en del av ekvationen och du behöver egentligen bara ett friskt ägg för att bli gravid. Men tyvärr är det inte så enkelt som att många ägg garanterar hög fertilitet eftersom det är så många faktorer som kan påverka fertiliteten (exempelvis att din ägglossning fungerar som den ska). 

AMH-värdet är bara en indikator så det är viktigt att inte stirra sig blind på mindre svängningar. Ett väldigt lågt AMH innebär dock ofta svårigheter att bli gravid och därför kan det vara bra att identifiera detta så tidigt som möjligt. Ett avvikande AMH-värde ska alltid följas upp med ett ultraljud för att säkerställa provresultatet. 

Ett väldigt högt AMH-värde kan tyda på PCO eller PCOS och det är väldigt viktigt att förstå skillnaden mellan dessa två tillstånd för att också förstå kopplingen till fertilitet. För att kunna diagnostisera PCOS behöver ett antal olika tester och undersökningar göras - läs mer här

FSH - får dina ägg att mogna

FSH (Follikelstimulerande hormon) tillverkas av hypofysen i hjärnan och är det hormon som styr tillväxten av dina äggblåsor och mognandet av dina äggceller. Hos män styr FHS produktionen av spermier. 

Hypofysen och dina äggstockar samarbetar hela tiden och återkopplar till varandra. Om du har låga östrogennivåer i blodet skickas en signal till hjärnan om att öka utsöndringen av FSH vilket leder till att äggblåsorna mognar och de börjar då också utsöndra mer östrogen. Och tvärtom, höga östrogennivåer medför att hjärnan minskar mängden FSH.

FSH-värdet varierar under din menscykel, nivåerna är som lägst precis innan och under din mens därefter ökar nivåerna för att sedan ha sin högsta topp vid ägglossningen. När du har ägglossat sjunker FSH-nivåerna snabbt igen. 

Ett högt FSH-värde kan indikera att du har en låg äggreserv och att du närmar dig klimakteriet, men eftersom FSH-värdet kan skilja sig en del från cykel till cykel, även om man testar samma dag i cykeln, så används idag hellre AMH-värdet som ett sätt att utvärdera äggreserven. Vid ett avvikande AMH, symtom på för tidigt klimakterie eller problem med ägglossning är det dock värdefullt att även kunna titta på FSH.

LH - hjälper dig att ägglossa

LH (Luteiniserande hormon) är centralt för vår fortplantning eftersom det är detta hormon som reglerar ägglossningen. LH ser till att en mogen äggblåsa till slut brister och släpper loss en äggcell från dina äggstockar. Hos män stimulerar LH testiklarnas produktion av testosteron.

LH-nivåerna varierar under din menscykel, före och efter ägglossning är nivåerna låga men ca 48 timmar innan du ägglossar stiger nivåerna hastigt. Det är denna “peak” som LH- eller ägglossningstest letar efter. En stegring i LH är ett tecken på att ägglossning är på gång, men inget bevis för att den faktiskt sker - om det kan du läsa mer här.

LH-värdet kan, i kombination med andra hormonvärden, indikera diverse problem och är därför viktigt för att skapa en helhetsbild av hur väl din menscykel fungerar. 

Östrogen - bygger (bland annat) upp din livmoderslemhinna 

Östrogen är ett samlingsnamn för de viktigaste kvinnliga könshormonerna och det förekommer i olika former i kroppen. De tre vanligaste är östradiol, östron och östriol och det viktigaste av dessa tre är östradiol (E2) som också är det som oftast mäts.

Östrogen driver till exempel de kroppsförändringar som sker i tonåren som utvecklingen av dina bröst. Det har också betydelse under din menscykel då det är med och styr ägglossningen och ser till att livmoderslemhinnan växer för att kunna ta emot ett befruktat ägg. Det tillverkas primärt i äggstockarna efter att FSH stimulerat tillväxt av äggblåsor (läs mer under delen om FSH), men en liten andel kan även tillverkas i din fettvävnad. 

Östrogennivåerna varierar under menscykeln och ligger som lägst några dagar innan och under de första blödningsdagarna. Den stiger strax innan ägglossning och triggar en utsöndring av LH som ska leda till ägglossning. Östrogen produceras också av den kollapsade äggblåsan (gulkroppen) efter ägglossning, men inte i lika höga nivåer som innan ägglossningen.

Både för höga och låga nivåer av östrogen kan indikera problem. Låga östrogennivåer kan till exempel vara ett tecken på att hypotalamus (i din hjärna) inte fungerar optimalt och inte stimulerar äggstockarna i tillräcklig utsträckning. Det visar sig ofta genom avsaknad av ägglossning och därmed menstruation. Det här problemet ses ofta bland kvinnor som är underviktiga, har gått ned mycket och snabbt i vikt, övertränar eller har utsatts för långvarig stress, läs mer här

Progesteron - bygger också upp din livmoderslemhinna

Progesteron, eller gulkroppshormon, verkar tillsammans med östrogen för att bygga upp livmoderslemhinnan så att den får rätt struktur för att ett embryo ska kunna fästa. Att slemhinnan är mottaglig för ett embryo är nödvändigt för att du ska kunna bli gravid. Hos män bidrar progesteron tillsammans med DHA till bildandet av testosteron.

Progesteron utsöndras primärt av den kollapsade äggblåsan (även kallad gulkroppen) som uppstår efter ägglossning när äggblåsan släppt ut den äggcell som fanns inuti. Progesteronnivåerna är alltså som lägst precis efter din mens (i follikelfasen) och ökar sedan runt ägglossningen (i lutealfasen) för att nå sin maxnivå ungefär sex till nio dagar efter ägglossningen.

En ökande progesteronnivå är ett bevis för att ägglossning har skett, men den är lite krånglig att mäta då ett blodprov vid rätt tidpunkt krävs. Ofta får kvinnor höra att testet ska tas på dag 21 i cykeln, men det är baserat på att ägglossning skulle ske på dag 14 vilket inte är fallet för de flesta kvinnor. Blodprovet ska lämnas ungefär 7 dagar efter din bekräftade ägglossning. 

En för svag gulkropp och därmed låg progesteronnivå kan leda till för kort lutealfas (antalet dagar mellan ägglossning och nästa mens). Lutealfasen bör inte vara kortare än 11 dagar för optimal fertilitet. 

För låga nivåer progesteronnivåer i förhållande till östrogen kallas östrogendominans och kan ha olika anledningar - både utebliven ägglossning och en defekt gulkropp, och för höga östrogennivåer. Symtom är bland annat oregelbunden menscykel, svullnad, ömma bröst, tunga blödningar och viktuppgång. 

Prolaktin - stimulerar bröstmjölksproduktion men kan också påverka andra viktiga hormoner

Prolaktinets mest kända uppgift är att stimulera bröstmjölksproduktionen hos gravida och ammande kvinnor. Men prolaktin är också kopplat till andra viktiga processer i kroppen som vårt immunförsvar, vår metabolism och även vår psykiska hälsa. Prolaktinnivåerna påverkar också andra hormon som exempelvis progesteron och LH vilket i sin tur påverkar din menscykel och din ägglossning.

Nivåerna av prolaktin varierar under dygnet och även under din cykel och kan dessutom påverkas av fysisk ansträngning och mental stress vilket innebär att ett förhöjt prolaktinvärde oftast behöver kompletteras med minst ytterligare ett blodprov för att bekräfta värdet.

Höga nivåer av prolaktin kan leda till att du producerar mindre progesteron och det kan i sin tur göra att din lutealfas (fasen mellan ägglossning och nästa mens) blir kort vilket påverkar möjligheten för ett embryo att fästa i livmodern. Höga nivåer brukar visa sig genom menstruationsrubbningar, utebliven ägglossning och mens, och även minskad sexlust. 

Prolaktinproduktionen ökar naturligt under tiden du är gravid eller ammar och de förhöjda nivåerna medför att du oftast inte ägglossar eller har mens om du helammar. Det är dock viktigt att veta att amning i sig inte är ett garanterat skydd mot en ny graviditet eftersom effekten både beror på hur mycket du ammar och individuella faktorer.

Testosteron - styr din sexualdrift och muskeluppbyggnad

Testosteron är det viktigaste könshormonet för män, men det finns även hos kvinnor, och det har en koppling till vår sexualdrift och vår muskeluppbyggnad. Testosteron bildas primärt i testiklarna hos män och i äggstockarna hos kvinnor, och även i binjurarna hos båda. Mängden testosteron hos kvinnor motsvarar ungefär en tion- till tjugondel jämfört med mängden hos män. Hos kvinnor ombildas en del av testosteronet till östrogen.

Testosteron finns i både bunden och fri form i kroppen och för att mäta testosteronhalten hos kvinnor behöver man mäta båda formerna. Det fria testosteronet anses vara en känsligare markör för testosteronförhöjning hos kvinnor. 

Förhöjda testosteronvärden kan leda till mensrubbningar, ökad kroppsbehåring, akne och håravfall och ses ofta hos kvinnor med PCOS.

------------------

Tilly Fertilitetskoll mäter alla* hormonvärdena ovan utom progesteron som alltså måste mätas på en specifik cykeldag. 

*Gäller om du inte använder hormonella preventivmedel - då mäts ett färre antal hormoner. 

2020-12-09

Evangelia Elenis, MD, PhD.

Den här texten är faktacheckad av Evangelia Elenis, MD, PhD. Dr Elenis är överläkare inom Obstetrik och Gynekologi, och subspecialist inom Reproduktionsmedicin. Hon är disputerad och affilierad forskare vid Uppsala Universitet med postdoktorala studier på Harvard Medical School.

Hämta appen!

Tillys app guidar dig genom fertilitetsresan - fakta och verktyg för både kroppen och mentala utmaningar.

Hämta från App StoreHämta från Play Store

Genom att använda vår sajt godkänner du användandet av cookies för att förbättra din upplevelse. Läs mer om hur vi använder cookies.