Användarvillkor

Följande användarvillkor ("Villkor" eller "Användarvillkor") reglerar din användning av och tillgång till Tillys webbplats (mytilly.co), produkter, tjänster och applikationer ("Tjänsterna"). Dessa villkor är ett bindande avtal mellan dig och Tilly TTC AB ("Tilly", "oss" eller "vi"). Villkoren gäller även vid köp av Tillys tjänster.

Genom att använda eller besöka Tjänsterna ger du ditt samtycke till dessa Användarvillkor. Om du inte samtycker till dessa Användarvillkor, använd inte Tjänsterna och/eller besök inte Tilly-webbplatsen. Vi förbehåller oss rätten att, från en tid till annan, ändra, lägga till eller ta bort delar av dessa Villkor, men om vi gör det kommer vi att uppmärksamma dig på detta genom att meddela detta via mytilly.co, genom e-post och/eller på något annat sätt. Kontrollera dessa Villkor regelbundet för att vara uppdaterad på de senaste ändringarna. Genom att fortsätta använda Tjänsterna efter publicering av ändringar av Användarvillkoren (inklusive Tillys personuppgiftspolicy) samtycker du till ändringarna.

Vid köp av Tillys tjänster gäller alltid de köpvillkor som var gällande vid det specifika köpet. Vid prenumeration av en tjänst ska fortsatt användning ses som ett samtycke av eventuella ändringar.

Förutom de ändringar som beskrivs ovan, kommer ingen annan ändring av dessa Villkor att vara gällande såvida det inte är skriftligt undertecknat av både dig och oss.

TILLGÄNGLIGGÖRANDE AV WEBBPLATS, ANVÄNDNING AV INNEHÅLL OCH KONTOSÄKERHET

För att kunna använda Tillys tjänster så måste du vara över 18 år. 

Tjänsterna tillgängliggörs av Tilly. Du får inte ändra, publicera, överföra, delta i överföringen eller försäljningen av, reproducera (utom som uttryckligen anges i detta avsnitt), skapa derivatverk baserat på eller på annat sätt utnyttja någon av Tjänsterna på ett sätt som ligger utanför normal användning av Tjänsterna. Tjänsterna innehåller material, såsom programvara, text, grafik, bilder, video, ljud och annat material (tillsammans, ”Innehåll”). Inget Innehåll från Tjänsterna får kopieras, reproduceras, modifieras, publiceras, laddas upp, överföras, eller distribueras på något sätt utan uttryckligt skriftligt tillstånd från Tilly. Modifiering av Innehållet eller användningen av Innehållet för något annat syfte bryter mot Tillys upphovsrätt och kan bli föremål för civila och/eller straffrättsliga påföljder. Om du bryter mot någon del av dessa Användarvillkor upphör ditt tillstånd att komma åt och/eller använda Innehållet och Tjänsterna automatiskt och du måste omedelbart förstöra alla eventuella kopior du har gjort av Innehållet.

Tjänsterna är endast tillåtna för personligt bruk och får inte användas för kommersiellt bruk förutom i fall som specifikt godkänns av Tilly. All användning av Tjänsterna som är olaglig eller i strid med dessa Användarvillkor är uttryckligen förbjuden. Tilly kan när som helst och utan föregående information besluta att att ändra Tjänsterna och allt annat Innehåll som vi tillhandahåller genom Tjänsterna. Tjänsterna kan från tid till annan vara helt eller delvis otillgängliga på grund av systemunderhåll eller andra orsaker.  Vi förbehåller oss rätten att när som helst begränsa tillgången till våra Tjänster eller delar av Tjänsterna. 

Visst Innehåll och delar av Tjänsterna som vi erbjuder är endast tillgängliga för användare som skapar ett konto. När du skapar ett konto kan du bli ombedd att lämna viss information om dig själv. Du samtycker till att all information som tillhandahålls i Tjänsterna regleras av vår personuppgiftspolicy.

Du ansvarar för att behandla användarnamn, lösenord eller andra inloggningsuppgifter konfidentiellt. Du förstår att ditt konto är personligt och ansvarar för att dina inloggningsuppgifter inte hamnar i orätta händer. Om du misstänker att någon annan kan ha fått obehörig tillgång till dina inloggningsuppgifter ansvarar du för att omedelbart meddela oss. Du kan avsluta ditt konto när som helst genom att skicka epost till hello@mytilly.co.

Tillgång till Tjänsterna eller till vissa funktioner i Tjänsterna kan kräva att du betalar avgifter. Innan du betalar några avgifter har du en möjlighet att granska och acceptera de avgifter som du kommer att debiteras. Om Tilly ändrar avgifterna för tjänsten, inklusive genom att lägga till ytterligare avgifter eller avgifter, kommer Tilly att informera dig om dessa förändringar i förväg. Om du inte accepterar ändringarna kan Tilly sluta tillhandahålla Tjänsterna till dig. Tilly debiterar via betalningsmetoden du anger vid köptillfället. Du godkänner att Tilly kan debitera alla summor som beskrivs i dessa Villkor, för de tjänster du väljer, till den betalningsmetoden. Tjänsten kan innehålla funktioner för att aktivera, uppdatera eller avbryta återkommande betalningar för periodiska avgifter. Om du aktiverar eller uppdaterar återkommande betalningar via tjänsten, tillåter du Tilly att regelbundet debitera, framöver och fram till avbokning av antingen de återkommande betalningarna eller ditt konto, alla upplupna belopp på eller före betalningsdatum för de upplupna summorna. Om du använder tjänsten för att uppdatera eller avbryta en befintlig auktoriserad engångs- eller återkommande betalning kan det ta upp till trettio (30) dagar innan uppdateringen eller avbokningen träder i kraft. 

Specifika Köpvillkor för Tilly Fertilitetskoll 

Tilly Fertilitetskoll är för närvarande endast tillgängligt i Sverige. För att kunna använda Tilly Fertilitetskoll måste du ha ett svenskt personnummer, mobiltelefon samt ett mailkonto (för att vi skall kunna hantera remisser).

En remiss är giltig i 3 månader dagen efter beställning. Om du inte gått till laboratorium innan denna tid passerat förfaller köpet och remissen upphör att gälla.

När du handlar Tilly Fertilitetskoll ingår du ett köpavtal. Tilly följer konsumentköplagens (1990:932) regleringar samt övriga lagar som reglerar konsumenters köp i ett konsumentförhållande.

Betalning. När du beställer Tilly Fertilitetskoll erbjuds du en betalningslösning som levereras via Stripe. Som Användare kan du välja att betala med betalkort (VISA, Mastercard). Alla betalningar är beroende av validering och auktorisering av kortutgivare/betalningslösningsleverantör samt oss för att upprätthålla säkerheten samt motverka bedrägerier. Vi förbehåller oss rätten att neka ett betalningssätt och/eller referera till ett annat betalningssätt beroende på förhållandena. 

Du har rätt att ångra ett köp utan att ange något skäl inom 14 dagar.

Ångerfristen löper ut 14 dagar efter beställningsdatum. Vill du utöva ångerrätten ska du skicka epost till hello@mytilly.co.

Om du nyttjat en del av tjänsten men inte hela så kommer en proportionerlig del att återbetalas vid ånger av tjänst förutsatt att den påbörjats inom ångerfristen. Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål. 

Om du av någon anledning är missnöjd med tjänsten ber vi dig kontakta supporten på hello@mytilly.co. Om proverna skadats eller på annat sätt blivit oanvändbara så får du ett nytt test i ersättning. Vi ersätter resekostnader med bil eller tåg understigande 300 km t.o.r. Kopia på kvitto ska då skickas in till hello@mytilly.co.

ANVÄNDARGENERERAT INNEHÅLL, KOMMUNIKATION, UTVÄRDERINGAR, FORUM

Du är ansvarig för allt Innehåll som du skapar, laddar upp, publicerar, lagrar, överför eller på annat sätt tillhandahåller via Tjänsterna ("Användargenererat innehåll") inklusive alla utvärderingar av fertilitetskliniker. 

"Publikt forum" betyder ett chattområde, anslagstavla, webblogg, blogg, annat publikt inslag (såsom klinikutvärdering) eller e-postfunktion som erbjuds som en del av Tjänsterna. Tjänsterna kan nu eller i framtiden tillåta att, via Publika forum eller på annat sätt, tillåta uppladdning, delning av och/eller publicering av Användargenererat innehåll. Information och åsikter uttryckta i offentliga forum representerar den enskilda personen åsikt och behöver inte nödvändigtvis återspegla Tillys åsikter och/ eller vara sanktionerade av Tilly. Detta inkluderar, men är inte begränsat till alla så kallade "experter", "moderator", "blog-redaktör" eller andra individer med liknande roller. Tilly förbehåller sig rätten att ta bort eller redigera Användargenererat innehåll och annat Innehåll som vi tror kan vara stötande för våra användare och/eller som strider mot vår familjorienterade standard. 

Tilly åtar sig att efter bästa förmåga granska Användargenererat innehåll. För utvärderingar av kliniker granskar Tilly generellt sett en utvärdering innan denna görs tillgänglig för andra. Tilly accepterar inte Användargenererat innehåll som: 

innehåller svordomar, hatiska uttalanden, hot; eller är sexuellt explicita, diskriminerande eller våldsamma.

 • nämner fullständiga namn eller innehåller personangrepp mot personalen.
 • förespråkar illegala aktiviteter (t.ex. droger, prostitution).
 • innehåller webbplatser, mejladresser, telefonnummer, kortuppgifter.
 • innehåller politiska kommentarer.

Tänk noga igenom innan du lägger ut någon känslig personlig eller hälsoinformation i publika forum. Innan en utvärdering av en klinik publiceras förbehåller sig Tilly rätten att be om verifikation att en användare har använt en kliniks tjänster. Tilly har dock ingen skyldighet att redigera, verifiera eller granska Användargenererat innehåll och är inte på något sätt att vara ansvarig för sådant Innehåll. 

Tilly ansvarar inte för några oönskade e-postmeddelanden du kan få till följd av att du deltar i något offentligt forum om du där lämnar ut dina personliga uppgifter. Tilly förbehåller sig rätten att avsluta din tillgång till det Publika forumet utan föregående meddelande. Genom att kommunicera i ett offentligt forum garanterar du att du innehar eller har fått nödvändiga rättigheter för användandet.

Genom att ladda upp Användargenererat innehåll till ett Publikt forum eller skicka material till oss ger du oss automatiskt (eller garanterar att ägaren till sådana rättigheter uttryckligen har beviljat) Tilly en världsomfattande, icke-exklusiv, oåterkallelig, ovillkorlig och evig rätt och licens att använda, reproducera, modifiera, visa, anpassa, publicera och översätta ditt Användargenererat innehåll så att vi kan använda Tjänsterna och göra ditt Användargenererat innehåll tillgängligt för dig och andra användare. Du garanterar att alla så kallade ”moraliska rättigheter” i sådant Användargenererat innehåll har upphävts. Om du (via e-post eller på annat sätt) ger oss feedback, förslag på ändringar och/eller förbättringar som rör Tjänsterna ("Feedback") ger du Tilly en världsomfattande, icke-exklusiv, oåterkallelig, ovillkorlig och evig rätt och licens att använda, reproducera, modifiera, visa, anpassa, publicera, översätta och skapa derivatverk för sådan Feedback för alla typer av syften i samband med vår verksamhet eller tjänster.​

Tilly erbjuder användare möjlighet att kontakta andra användare såvida dessa användare har accepterat att svara på frågor från andra användare. Tilly kan inte garantera att någon begäran eller kommunikation kommer (vederbörligen och i rätt tid) tas emot/läsas av, följas, utföras eller accepteras av den andra användaren.

TILLY ÄR INTE ANSVARIG FÖR ATT REDIGERA ELLER GRANSKA ANVÄNDARGENERERAT INNEHÅLL SOM DU ELLER ANDRA ANVÄNDARE POSTAR ELLER PUBLICERAR, OCH FRÅNSÄGER SIG ALLT ANSVAR FÖR ANVÄNDARGENERERAT INNEHÅLL. TILLY ANSVAR INTE FÖR INNEHÅLLET I PUBLIKA FORUM OCH KAN INTE STÄLLAS TILL SVARS FÖR NÅGOT SKADA ELLER ANNAN PÅFÖLJD AV ANVÄNDNING AV ETT PUBLIKT FORUM ELLER DESS INNEHÅLL.

NOTIFIERINGAR KRING IMMATERIALRÄTT

Vi respekterar andras immateriella rättigheter och vi förbehåller oss rätten att radera eller inaktivera Innehåll som påstås kränka andras immaterialrätt samt att avsluta konton efter upprepade påstådda intrång. Om du är upphovsrättsinnehavare och anser att material som är direkt tillgängligt via Tjänsterna kränker ditt upphovsrättsskyddade verk, kontakta oss på hello@mytilly.co.

IMMATERIALRÄTT

Tjänsterna ägs och drivs av Tilly. De visuella gränssnitten, grafik, design, sammanställning, information, data, datakod (inklusive källkod eller objektkod), produkter, programvara, tjänster, utvärderingar, betyg och allt annat Innehåll som tillhandahålls av Tilly är skyddat av immateriella rättigheter och andra lagar. Allt material som ingår i Tjänsterna tillhör Tilly eller Tillys licensgivare och får inte användas eller spridas på annat sätt än som uttryckligen godkänts av Tilly.Tilly förbehåller sig alla rättigheter till användande av Innehållet som inte uttryckligen beviljas i dessa Villkor.

OTILLÅTEN ANVÄNDNING

Du får använda Tjänsterna endast för lagliga ändamål och i enlighet med dessa Användarvillkor. Du samtycker till att inte använda Tjänsterna: 

 • på något sätt som strider mot tillämplig svensk, EES eller internationell lag eller förordning.
 • på något sätt som kränker immateriella rättigheter eller någon annan rättighet (inklusive Tillys); 
 • i syfte att utnyttja, skada eller försöka utnyttja eller skada minderåriga på något sätt genom att t.ex utsätta dem för olämpligt innehåll eller be om personlig identifierbar information.
 • Att skicka eller vidarebefordra någon typ av reklam- eller marknadsföringsmaterial utan vårt tidigare skriftliga medgivande, inklusive "skräppost", "kedjebrev" eller "skräppost" eller liknande.
 • Att falskeligen utge sig för att representera/tillhöra Tilly, vara en av våra anställda, eller annan användare eller person.  
 • Att bete sig på ett sätt som är skadligt, bedrägligt, vilseledande, hotande, trakasserande, ärekränkande, oanständigt eller på annat sätt stötande eller som begränsar eller hämmar någon annans användning eller åtnjutande av Tjänsterna, eller som, enligt vår åsikt kan skada oss eller andra användare av Tjänsterna eller utsätta dem för skada.

I TILLÄGG SAMTYCKER DU TILL ATT INTE

 • publicera, ladda upp eller distribuera något Användargenererat innehåll eller annat Innehåll som är olagligt, ärekränkande, skadligt, felaktigt eller som en normal person skulle kunna betrakta som stötande, profan, otillbörlig, pornografisk, trakasserande, hotande, pinsamt, hatiskt eller på annat sätt olämpligt.
 • utvärdera en klinik du inte har konsulterat om potentiella tjänster, besökt som en patient, eller använt tjänster eller fått råd från.
 •  inkludera information i en utvärdering som är falsk eller vilseledande.
 •  skapa en utvärdering eller annat Användargenererat innehåll som beskriver upplevelser som inte är dina egna.
 • som läkare, medicinsk klinik eller annan part, använda information från tjänsten för marknadsföring eller andra ändamål utan Tillys skriftliga medgivande.
 • uppmuntra någon att förfalska utvärderingar av kliniker, skapa utvärderingar som inte är baserade på verklig erfarenhet eller uppmuntra någon annan än en patient att bidra med en utvärdering; 
 • Använda Tjänsterna på något sätt som kan inaktivera, överbelasta, skada eller försämra Tjänsterna eller störa någon annan användares användning av Tjänsterna, inklusive hens förmåga att delta i realtidsaktiviteter genom Tjänsterna.
 • Använd någon robot, spindel eller annan automatisk lösning, process eller sätt för att komma åt Tjänsterna oavsett ändamål, inklusive övervakning eller kopiering av något av materialet i Tjänsterna.
 • Använd någon manuell process för att övervaka eller kopiera något av materialet i Tjänsterna eller för något annat obehörigt syfte utan vårt förut skriftliga medgivande.
 • Använd programvara eller rutiner som stör funktionen hos Tjänsterna. Introducera virus, trojanska hästar, maskar, logikbomber, loggning av tangenttryckningar eller annat material som är skadligt på något sätt.
 • Försök att få obehörig åtkomst till, störa, skada eller störa några delar av Tjänsterna, servern som Tjänsterna är lagrade på, eller någon server, dator eller databas som är ansluten till Tjänsterna.
 • Attackera Tjänsterna via en sk. “Denial of Service”-attack eller en sk. “Distributed Denial-of-Service”-attack.
 • Dekompilera, baklängeskonstruera eller på annat sätt försöka få källkoden eller bakomliggande idéer eller information om eller relaterade till Tjänsterna.
 • På annat sätt försöka störa Tjänsterna från att fungera korrekt. 

TREDJEPARTSPRODUKTER, RÅD OCH TJÄNSTER

Vi ansvarar inte för att granska eller utvärdera produkter, råd eller tjänster som erbjuds av tredje part vars ikoner, produkter, råd, tjänster eller hyperlänkar visas på eller genom Tjänsterna. Vi har ingen kontroll över Innehållet på dessa webbplatser eller resurser och tar inget ansvar för dem eller för förlust eller skada som kan uppstå genom din användning av dem. 

Om du bestämmer dig för att besöka en tredjepartswebbplats som det länkas till från Tillys tjänster, gör du det helt på egen risk och med förbehåll för Användarvillkoren för sådana webbplatser. Vi ger inga utfästelser eller garantier beträffande erbjudanden från tredje part. Vidare tar vi inget ansvar eller ansvar för produkter, rådgivning, tjänster och handlingar från tredje part. Du bör använda ditt bästa omdöme och vara försiktig när du köper en produkt från en tredje part.​

Vi kan tillhandahålla länkar till placering och karttjänster från tredje part enbart för bekvämlighet för våra användare, dessa är avsedda att användas endast för informationssyften. Vi ger inga garantier för noggrannheten i deras Innehåll, ruttrekommendationer, snabbhet eller vägförhållanden (inklusive huruvida det finns hinder, som tunnlar eller broar som kan hindra vissa fordon från att säkert använda en viss väg.) Du tar alla risker med användningen. Tilly och dess leverantörer är inte ansvariga gentemot dig eller någon annan person för förlust, skada eller försening till följd av din användning av dessa tjänster från tredje part.

Vi är inte involverade i någon faktisk transaktion mellan någon användare (inklusive så kallad "experter", "moderatorer", "blog-redaktörer" eller liknande) och tredje part, och vi är inte heller agerar vi på sådan tredje parts vägnar. Som sådan kommer vi inte att vara involverade i att lösa tvister mellan någon användare och tredje part som rör eller uppstår genom en transaktion mellan sådana parter. Vi uppmanar användare och tredje parter att samarbeta med varandra för att lösa sådana tvister. I den händelse att du har en tvist med en eller flera andra användare, friskriver du Tilly, dess chefer, anställda, agenter och efterträdare från anspråk för krav och skador av alla slag, kända eller okända, misstänkta eller obekräftade, avslöjade eller uppenbara, som härrör från eller på något sätt relaterade till sådana tvister och/eller våra tjänster. 

ANSVARSBEGRÄNSNING

Tjänsternas tillgänglighet, pris och tidsrelaterad information som visas på Tjänsterna kan komma att ändras. Tilly ansvarar inte för några sådana förändringar och ber dig bekräfta alla specifika Villkor som visas via Tjänsterna innan du agerar i enlighet med sådana Villkor.

Tredjeparts produkter och tjänster som representerade på tjänster är inte nödvändigtvis bekräftade eller rekommenderade av Tilly och Tilly frånsäger sig allt ansvar när det gäller prestanda eller användning av tredjeparts-produkter och -tjänster. Tilly stödjer inte eller sanktionerar nödvändigtvis Innehåll, produkter eller handlingar från webbplatser som är länkade till eller från Tjänsterna.

TJÄNSTERNA OCH INNEHÅLLET TILLGÄNGLIGGÖRS AV TILLY (OCH VÅRA LICENSGIVARE OCH LEVERANTÖRER) I ”BEFINTLIGT SKICK” UTAN NÅGON TYP AV GARANTI. I DEN MAXIMALA UTSTRÄCKNING SOM ÄR MÖJLIG ENLIGT GÄLLANDE LAG FRISKRIVER SIG TILLY (OCH VÅRA LICENSGIVARE OCH LEVERANTÖRER)  HÄRMED FRÅN ALLT GARANTIANSVAR INKLUSIVE GARANTI AVSEENDE PRODUKTENS SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL SAMT GARANTI AVSEENDE FRÅNVARO AV INTRÅNG.TILLY GARANTERAR INTE ATT FUNKTIONERNA OCH INNEHÅLLET I TJÄNSTERNA ÄR FELFRIA ELLER FUNGERAR FELFRITT, ELLER ATT FELAKTIGHETER KOMMER ATT ÅTGÄRDAS. TILLY GARANTERAR INTE ELLER GER UTFÄSTELSER OM ANVÄNDNING ELLER RESULTAT AV ANVÄNDNING AV TJÄNSTERNA ELLER INNEHÅLLET VARE SIG NÄR DET KOMMER TILL KORREKTHETEN, PÅLITLIGHET ELLER PÅ ANNAT SÄTT. 

SKADEBEGRÄNSNING OCH BEGRÄNSNING AV ANSVAR

Du accepterar att hålla Tilly och dess representanter skadelösa från samtliga former av anspråk, åtgärder, krav, förluster, skador, böter, stämningar eller kostnader av andra slag.

UNDER INGEN OMSTÄNDIGHET, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, OAKTSAMHET, SKALL TILLY ANSVARA FÖR SKADOR SOM UPPKOMMIT FRÅN ANVÄNDNING AV INNEHÅLLET ELLER TJÄNSTERNA.

TILLY ÄR INTE EN VÅRDGIVARE

Uppgifterna på Tillys Tjänster är endast avsedda för informativa syften. Tjänsterna och dess Innehåll är utformade för att stödja de hälsorelaterade val du gör. Dessa val är dina och kan komma att kräva konsultation av en vårdgivare. Innehållet (inklusive de rapporter vi tillhandahåller) är inte avsett att ersätta professionell medicinsk rådgivning, diagnostisering, behandling eller rekommendation om medicinering. Vi garanterar inte att informationen är korrekt, fullständig eller användbar. Den tillit du ger sådan information sker helt på din egen risk. Vi friskriver oss allt ansvar som uppstår till följd av att man förlitar sig på sådan information. Vidare bör du inte tolka något Innehåll som vi tillhandahåller dig eller annan kommunikation från Tilly som rekommendation av någon specifik behandlingsplan, produkt eller handlingssätt. 

Viss information som finns tillgänglig för användare via Tjänsterna är Användargenererat innehåll i form av utvärdering av kliniker. Tilly visar detta Användargenererade innehåll men garanterar inte dess korrekthet. Tilly är ingen vårdgivare och utvärderingarna utgör inte medicinsk rådgivning. Användarna som har skrivit utvärderingar är inte läkare, och de kommenterar enbart utifrån sin upplevelse av att vara en patient hos en viss klinik (som Tilly sedan inte självständigt har verifierat). Det Användargenererade innehållet representerar inte en läkares åsikter. Du ansvarar för att välja din egen sjukvårdsleverantör. Informationen i dessa utvärderingar är endast den enskilda användaren åsikt och är inte en rekommendation från Tilly av en vårdgivare. Tilly rekommenderar inte specifika tester, kliniker, produkter, procedurer, åsikter eller annan information som kan nämnas på Tjänsterna. Dessutom garanterar vi inte de listade klinikernas och läkarnas yrkeskvalifikationer, expertis, kvalitet, pris eller försäkringar. 

Agerande utifrån den information som tillhandahålls av Tjänsterna sker på egen risk. Sök alltid råd från en läkare eller annan kvalificerad vårdgivare för alla frågor du har om ett medicinskt tillstånd eller behandling. Bortse aldrig från professionell medicinsk rådgivning eller senarelägg att söka medicinsk hjälp utifrån något du läst om i Tjänsterna! 

GÄLLANDE LAG, VENUE OCH TILLSATS ÅTGÄRD

Dessa Villkor och tillhandahållandet av våra Tjänster ska regleras av och tolkas i enlighet med svensk lag. Varje tvist som uppstår till följd av dessa allmänna Villkor och våra Tjänster ska avgöras av svensk allmän domstol. 

Originalversionen av dessa regler är på engelska men har översatts till andra språk. Den översatta versionen av de engelska reglerna är en kontorsöversättning och skall endast användas i underlättande syfte, och inga rättigheter kan härledas från den översatta versionen. I händelse av tvister, bristande överensstämmelser eller avvikelser i innehåll eller regler och villkor mellan den engelska versionen och en version översatt till ett annat språk, skall den engelska versionen gälla, väga tyngst och vara avgörande. Den engelska versionen finns på vår plattform (välj engelska som språk) eller kan skickas till dig på skriftlig begäran.

DIVERSE

Om någon bestämmelse i dessa Villkor bedöms vara olaglig, ogiltig eller inte verkställbar av någon annan anledning så skall sådan bestämmelse anses vara utelämnad och skall inte påverka giltigheten eller verkställigheten av någon av de återstående bestämmelserna i Villkoren. Att någon part inte missar att utöva någon rättighet i enlighet med dessa Villkor ska inte anses som avstående från ytterligare rättigheter i enlighet med dessa Villkor. Detta Avtal (och övriga regler och villkor som refereras till häri) utgör hela avtalet mellan dig och Tilly beträffande din användning av Tjänsterna.

Dessa Villkor kan komma att ändras; resultatet av alla ändringar kommer att visas på dessa sidor.

Genom att använda vår sajt godkänner du användandet av cookies för att förbättra din upplevelse. Läs mer om hur vi använder cookies