Hur fungerar en fertilitetsutredning?

För vissa går det lätt att bli gravid, men för många tar det några månader. Statistik visar att ungefär hälften blir gravida de första 3 månaderna, efter 6 månader har 65% blivit gravida och inom ett år blir så många som 85% gravida. Om man försökt på egen hand under längre tid än ett år kan det vara dags att söka hjälp. Det första steget är att göra en fertilitetsutredning - här går vi igenom vad det innebär och vad ni kan förvänta er om ni går igenom en sådan.

Även om det är vanligt att det tar lite tid, så ska man inte underskatta stressen som många känner ganska fort. Kanske känner du igen dig och det är helt ok - du är definitivt inte ensam. Om man inte bara vill “vänta och se” så finns det tecken man kan vara uppmärksam på och olika sätt att vara proaktiv. 

När bör vi söka hjälp om vi inte blir gravida? 

Om du vill skaffa barn som ensamstående eller i en samkönad relation så kan du/ni självklart söka hjälp direkt.

Det generella rådet för heterosexuella par är att söka hjälp när ni försökt att bli gravida i ett år utan att lyckas. Om kvinnan är över 35 år, så kan man dock söka hjälp redan efter sex månader. Detsamma gäller om något av nedan påståenden stämmer: 

 • Du har inte fått tillbaka din mens flera månader efter att du slutat med hormonella preventivmedel (som p-piller, mini-piller, p-ring, p-stav och hormonspiral). För de flesta hormonella preventivmedel kan det ta upp till tre månader innan kroppen återställer sig. Har du använt p-spruta kan det dock ta upp till ett år innan din ägglossning och därmed din mens blir mer regelbunden.
 • Du har en väldigt oregelbunden menscykel, alltså en cykel som alltid är kortare än 21 dagar eller längre än 35 dagar. 
 • Du har diagnostiserats med endometrios, myom eller polyper. 
 • Du har opererats i magen och komplikationer uppstod.
 • Du eller din partner har fått cancerbehandling eller går på någon medicin som kan påverka fertiliteten. 
 • Ni har svårt att genomföra samlag på grund av erektions- eller ejakulationsproblem hos din partner eller på grund av underlivssmärtor.
 • Din partner har genomgått operation för icke-nedvandrad eller vriden testikel, pungbråck eller har fått en omfattande skada på pungen tidigare i livet.

Varför kan man inte söka hjälp direkt?

Eftersom de flesta blir gravida på naturlig väg , så testar man idag inte fertilitet proaktivt. Det finns heller inget test som kan ge ett svartvitt svar; det går endast att utesluta vissa riskfaktorer. 

Om ni ändå känner att ni inte vill “hoppas på det bästa”, utan vill förstå er fertilitet så finns det mycket ni kan göra på egen hand för att förbereda er så mycket som möjligt:

 • Lär känna din menscykel. En oregelbunden cykel kan tyda på en hormonell obalans.
 • Testa dina hormoner, t.ex. AMH som kan indikera en väldigt låg äggreserv och sköldkörtelhormonerna TSH och fT4. Med Tilly Fertilitetskoll testar du nio hormonmarkörer. 
 • Lär dig mer om hur din livsstil påverkar både din och din partners fertilitet - du kan läsa mer här. Till exempel påverkar nikotin fertiliteten negativt på flera sätt. 
 • Man kan även göra ett spermaprov proaktivt, vilket är extra värdefullt vid vissa tillfällen - läs mer här
 • När du försöker bli gravid ska du direkt börja äta folsyra (400 mikrog/dag) för att förebygga ryggmärgsbråck hos fostret. Det är aldrig för tidigt att starta med det.

En hel del hormonella rubbningar kan förebyggas och det kan därför vara bra att förstå dem redan innan barnlängtan blir för stor.

Vad ingår i en fertilitetsutredning?

Det kan låta väldigt avancerat med en utredning, men den innefattar normalt sätt ett par standardiserade tester och några undersökningar. Hur den läggs upp kan variera lite från person till person beroende på sjukdomshistoria, ålder etc.  

Båda: Bakgrundshistoria

Tillsammans med gynekologen går ni igenom frågor kring er bakgrund (din och din eventuella manliga partner) t.ex. hur länge ni försökt bli gravida, tidigare graviditeter, eventuella missfall, din menscykel, könssjukdomar, gynekologiska operationer eller operationer i buken (såsom blindtarmsoperation), infektioner i testiklar, andra sjukdomar och medicinering. Svaret på dessa frågor ger många ledtrådar.  

Kvinnan: Gynekologisk undersökning

Man bör alltid göra en vaginal ultraljudsundersökning på kvinnan. Förutom att bedöma livmoderns och äggstockarnas utseende mäter man även äggstockarnas storlek och räknar antalet omogna äggblåsor, detta för att få en första uppfattning om din äggreserv. Man undersöker också om du har myom eller polyper i livmodern samt cystor på äggstockarna, dessa kan i vissa fall åtgärdas genom en titthålsoperation i livmodern (hysteroskopi) eller i magen (laparoskopi).

Om man anser att det finns anledning så kan en spolning av äggledarna bli aktuellt för att undersöka eventuella blockeringar i äggledarna. Då kan man också se om livmodern har en avvikande form (t.ex. en hjärtformad livmoder) eller om det finns en skiljevägg i livmoderhålan.

Kvinnan: Äggreservsbedömning 

För att få en bättre uppfattning om äggreserven analyserar man även hormonet AMH genom ett blodprov.

Kvinnan: Ägglossningsutredning 

För att bli gravid måste din ägglossning fungera och ofta går det att bedöma eventuella ägglossningsstörningar genom att analysera din menscykel och testa en rad hormoner via blodprov. 

Kvinnan: Sköldkörtelprover

En fungerande sköldkörtel är viktig för en fungerande menscykel och för embryots utveckling under den tidiga graviditeten, sköldkörtelfunktionen utreds därför via ett blodprov.

Mannen: Spermaprov 

För att kunna analysera spermiernas rörlighet och koncentration får mannen lämna ett spermaprov.

Båda: Infektionsscreening

Innefattar t.ex. HIV, Syfilis och Hepatit B och C. Görs via blodprov.

Vad ska vi ta med oss till mötet?

För att läkaren ni träffar ska kunna skapa sig en så bra bild som möjligt så är det bra om ni har med er:

 • Information om hur länge ni försökt bli gravida.
 • En översikt av din menscykel de senaste 3-6 månaderna, ju mer detaljerad desto bättre. Det är också bra om du trackat utslag på ägglossningstest under ett par cykler. 
 • En översikt av eventuella symtom i förhållande till din menscykel, t.ex. menssmärtor, mellanblödningar eller PMS.
 • En lista på eventuell medicinering och eventuell sjukdomshistoria.
 • Information om när ditt senaste cellprov lämnades (du ska bli kallad var tredje år). Om cellförändringar skulle upptäckas bör detta följas upp eller åtgärdas innan en fertilitetsbehandling kan inledas, så det är bra att säkerställa att ett cellprov gjorts innan fertilitetsutredning för att inte förlora tid. 
 • Om du testat dina hormonvärden innan utredningen (via till exempel Tilly Fertilitetskoll), så ta med dig provresultaten. Det kan vara väldigt intressant att se hur de utvecklats över tiden. 

Kommer vi att få svar på vad som är fel?

Läkaren gör en helhetsbedömning utifrån alla parametrar och utredningen tar oftast max två månader från ert första besök. Generellt brukar man säga att ofrivillig barnlöshet i ⅓ av fallen beror på kvinnan, ⅓ av fallen på mannen men i ⅓ av fallen hittar man ingen förklaring vilket kallas för oförklarlig barnlöshet. Det kan vara frustrerande att inte få något svar, men det är alltså relativt vanligt. 

Vart vänder vi oss?

En fertilitetsutredning kan ni göra hos en gynekologmottagning, kvinnoklinik eller fertilitetsklinik. 

2020-12-07

Evangelia Elenis, MD, PhD.

Den här texten är faktacheckad av Evangelia Elenis, MD, PhD. Dr Elenis är överläkare inom Obstetrik och Gynekologi, och subspecialist inom Reproduktionsmedicin. Hon är disputerad och affilierad forskare vid Uppsala Universitet med postdoktorala studier på Harvard Medical School.

Hämta appen!

Tillys app guidar dig genom fertilitetsresan - fakta och verktyg för både kroppen och mentala utmaningar.

Hämta från App StoreHämta från Play Store

Genom att använda vår sajt godkänner du användandet av cookies för att förbättra din upplevelse. Läs mer om hur vi använder cookies.