Illustration av en droppe

Hypothalamisk amenorré - när kroppen går in i överlevnadsläge

Om din mens uteblir är det oftast en tydlig signal på att något inte fungerar helt som det ska i din kropp (om du inte är gravid vill säga). Det kan finnas flera anledningar till utebliven mens, exempelvis PCOS, men det finns också andra tillstånd som är relativt vanliga och som kan rubba din menscykel och få din mens att upphöra.

Kanske har du någon gång hört att elitidrottande kvinnor, eller kvinnor som lider av ätstörningar (till exempel anorexia) kan förlora sin mens? Det kallas i medicinska termer för hypothalamisk amenorré och beror på att hypotalamus, en körtel i din hjärna som styr ditt reproduktiva system, inte fungerar som den ska.

Men även om du inte utövar sport på elitidrottsnivå eller lider av ätstörningar kan de mekanismer i kroppen som leder till hypothalamisk amenorré kicka in. Undervikt, viktnedgång, överträning eller stress kan alla påverka din cykel negativt även när du själv upplever att du lever hälsosamt.

Varför spelar det roll om min mens uteblir?

Vissa kan tycka att det är skönt att slippa sin mens, men se din menscykel som en sorts diagnosverktyg. En normalt fungerande (regelbunden) menscykel är ett tecken på att saker fungerar som de ska och att kroppen får det den behöver. En rubbad menscykel, framförallt om problemet håller i sig i flera cykler, är å andra sidan kroppens sätt att tala om att du kan ha en hormonell obalans.

Ofta uppmärksammas inte hormonella obalanser förrän du försöker bli gravid eftersom det är först då det är avgörande att cykeln fungerar som den ska. Utan en fungerande ägglossning är det svårt att bli gravid på naturlig väg och ett tydligt tecken på att menscykeln inte fungerar som den ska är just utebliven eller oregelbunden mens.

Men det är viktigt att förstå att hormonella obalanser kan påverka mycket mer än din fertilitet. Just hypothalamisk amenorré innefattar till exempel östrogenbrist, vilket utöver en rubbad cykel också kan leda till benskörhet och problem med skelett och muskler, och på sikt även påverka hjärt- och kärlsjukdomar.

Vilka är orsakerna till hypothalamisk amenorré?

Många kvinnor med hypothalamisk amenorré upplever att de lever väldigt hälsosamt och blir förvånade när de förstår att utebliven mens kan ha med livsstilen att göra.

De tre vanligaste orsakerna till hypothalamisk amenorré är undervikt eller viktnedgång, överträning och/eller höga stressnivåer.

På ett sätt är det egentligen ganska logiskt att dessa saker kan störa viktiga processer i kroppen. Man skulle kunna sammanfatta det hela genom att säga att när ett energiunderskott uppstår (när du kontinuerligt äter för lite jämfört med den energi du förbrukar) så pausas mindre viktiga eller icke livsnödvändiga kroppsfunktioner för att spara energi. En sådan process är reproduktion. Vi beskriver närmare exakt vad som händer i kroppen längre ner.

Undervikt eller viktnedgång

Om du får i dig mindre energi och näringsämnen än du behöver, så går du ofta ner i vikt och på sikt kan det leda till att du blir underviktig. En undernärd kropp kan se ut på många sätt, vilket gör det hela lite knepigt - människors kroppar kommer i olika storlekar och former och genetiska faktorer påverkar varför vissa kvinnor förlorar sin mens vid högre vikt än andra.

Det finns kvinnor med väldigt låg fettprocent vars cykel inte störs; men om du är väldigt smal (BMI under 18-19 kg/m2), får i dig mindre kalorier än du förbränner eller nyligen snabbt gått ner i vikt (oavsett hur mycket du vägde innan) OCH har problem med din cykel, så kan kost och vikt absolut vara anledningen till din mensrubbning.

Det är inte ovanligt att det finns en ätstörning som anorexia eller ortorexi (en tvångsmässigt fixering vid en hälsosam livsstil) med i bakgrunden och då behöver du först och främst få hjälp att hantera den mentala utmaningen innan du försöker behandla följder som exempelvis mensrubbning.

Överträning

Överträning handlar om att du har en obalans mellan din träning, din återhämtning och ditt intag av näring. Energibrist ökar stresshormoner som kortisol och påverkar hormonutsöndringen från hypotalamus. Om det pågår under en längre tid, och du dessutom även är underviktig, kommer din kropp att reagera genom att du kan uppleva störd sömn, trötthet, depression, frusenhet, torrhet i underlivet, sköra naglar, lågt blodtryck och långsam puls. Du kan även lättare drabbas av infektioner och få hormonella rubbningar som stör din menscykel.

Hög stress

Långvarig mental eller fysisk stress påverkar också dina hormoner och kan leda till hypothalamisk amenorré.

Vad händer i kroppen vid hypothalamisk amenorré?

Hypotalamus (hypothalamus), hypofysen (pituitary) och äggstockarna (ovaries) bildar tillsammans det man kallar för HPO-axeln och dessa tre styr tillsammans kvinnans reproduktiva system.

Vid hypothalamisk amenorré sker en störning i HPO-axeln vilket medför att hypotalamus minskar sin produktion av gonadotropinfrisättande hormon (GnHR) och/eller ändrar utsöndringsmönster (hur ofta samt hur mycket som utsöndras). GnHR har till uppgift att ge en signal till hypofysen om att starta produktionen av hormonerna FSH och LH som båda behövs för att dina ägg ska mogna och du ska få ägglossning.

Om frisättningen av GnRH störs kommer du att ha för låga nivåer av FSH och LH i blodet och då mognar inga äggblåsor vilket i sin tur leder till att det produceras för lite östrogen, det är de mognande äggblåsorna som normalt sett producerar östrogen.

Östrogenet bygger under en normal cykel upp din livmoderslemhinna så att den kan ta emot ett befruktat ägg (embryo) men om inget ägg befruktas eller fastnar i slemhinnan blöder du istället ut slemhinnan - du får mens. Så, om du inte har ägglossning och inget östrogen produceras byggs alltså ingen slemhinna upp, och din mens uteblir.

Som vi nämnde ovan så kan låga nivåer av östrogen, förutom att påverka din menscykel och din fertilitet, också ha stor påverkan på din hälsa i det långa loppet eftersom det ökar risken för benskörhet och problem med muskler och leder och hjärt- och kärlproblem.

Hur diagnostiseras hypothalamisk amenorré?

Eftersom utebliven ägglossning och mens kan ha många olika anledningar är det ibland svårt att sätta en diagnos. Oftast måste läkaren väga samman flera olika faktorer och utesluta andra anledningar innan hen kan ge diagnosen hypothalamisk amenorré.

För att kunna sätta diagnosen behöver följande kriterier uppfyllas:

 • Utebliven mens i minst 3 sammanhängande månader.
 • Konstaterat låga nivåer av östrogen (östradiol).
 • Konstaterat låga nivåer av FSH och/eller LH.
 • Snabb viktnedgång, undervikt, överträning, ökad stress eller liknande.
 • Att andra tillstånd som kan medföra utebliven mens har uteslutits, exempelvis sköldkörtelrubbningar, POI/för tidigt klimakterie, PCOS eller hyperprolaktinemi.

När det gäller det andra och tredje kriteriet ska man dock komma ihåg att tolkningen av hormonvärden kan vara komplext. Ibland kan hormonerna ligga inom referensintervallet, men du kan ändå uppleva de symtom som beskrivs ovan. Referensintervallet är oftast väldigt brett och ligger du i det nedre spannet och/eller upplever symtom är det ett tecken på att bör söka hjälp även om hormonvärdena inte är avvikande.

Vad kan jag göra om jag har hypothalamisk amenorré?

Eftersom hypothalamisk amenorré är kopplat till din livsstil kan ett bra första steg vara att bli mer uppmärksam på din vikt, hur du äter, tränar och dina stressnivåer, och försöka göra förändringar. Det kan vara mentalt utmanande att ändra en livsstil man vant sig vid, särskilt om du lider av en ätstörning, och att gå till botten med de bakomliggande anledningarna är i så fall viktigt. Många känner en skuld över att ha “orsakat” sitt problem, vilket är helt naturligt, och att ta professionell hjälp med att förstå sin situation kan vara väldigt hjälpsamt om det inte känns enkelt att förändra livsstilen.

Din kost:

 • Här handlar det om balansera upp ditt energiintag så att du inte äter mindre än du förbränner. Du kan börja med att antingen äta lite mer, eller att dra ner på träningen och se om det ger resultat. Oftast kommer du att behöva en viss viktuppgång för att sätta igång systemet igen (vanligtvis till en BMI på 22-23 kg/m2). Om du vet vid vilken vikt mensen försvann blir troligen den nivån (eller lite högre) din målvikt.
 • Du kan behöva öka intaget av fett, och allra helst animaliskt fett. Det finns ett samband mellan vegetarisk/vegansk kost och menstruationsstörningar, och även mellan ökat fiberintag och minskat fettintag och menstruationsstörningar.
 • Du kan behöva komplettera med tillskott exempelvis kalcium och vitamin D, men du kan också behöva söka rådgivning för att se över andra eventuella näringsbrister.

Din träning:

 • Du kan behöva göra en förändring gällande din träning, det kan handla om att antingen dra ner på antal pass i veckan och/eller på intensiteten i dina träningspass.
 • Uthållighetssporter som t ex löpning är väldigt påfrestande för kroppen, under en period kan det vara bättre att byta ut några sådana pass mot exempelvis styrketräning.
 • All träning som kan bidra till minskad mental stress är bra, exempelvis yoga.

Dina stressnivåer

 • Lär dig hantera stress genom till exempel kognitiv beteende terapi (KBT), mindfulness, yoga eller någon annan metod som känns rätt för dig. Mental stress ska absolut inte underskattas, den påverkar oss mer än vi tror.

2020-10-20

Evangelia Elenis, MD, PhD.

Den här texten är faktacheckad av Evangelia Elenis, MD, PhD. Dr Elenis är överläkare inom Obstetrik och Gynekologi, och subspecialist inom Reproduktionsmedicin. Hon är disputerad och affilierad forskare vid Uppsala Universitet med postdoktorala studier på Harvard Medical School.

Hämta appen!

Tillys app guidar dig genom fertilitetsresan - fakta och verktyg för både kroppen och mentala utmaningar.

Hämta från App StoreHämta från Play Store

Genom att använda vår sajt godkänner du användandet av cookies för att förbättra din upplevelse. Läs mer om hur vi använder cookies.