Användarvillkor

Följande användarvillkor ("Villkor" eller "Användarvillkor") reglerar din användning av och tillgång till Tillys webbplats (mytilly.co), Tillys sociala medie-plattformar, produkter, tjänster, applikationer och alla andra online-gränssnitt som ägs och/eller hanteras av Tilly ("Plattformar"). Dessa villkor reglerar din användning av alla Tjänster, allt innehåll, data och information som tillhandahålls på och/eller via Tjänsterna och alla produkter/tjänster som erbjuds av Tilly som är köpta genom Tjänsterna. Dessa villkor är ett bindande avtal mellan dig och Tilly TTC AB ("Tilly", "oss" eller "vi"). Villkoren gäller även vid köp av Tillys tjänster.

Tillys tjänster tillåter individer och par att spåra och/eller få tillgång till fertilitetsinformation för att hjälpa till med allmän och reproduktiv hälsokunskap.

Genom att använda eller besöka Tjänsterna ger du ditt samtycke till dessa Användarvillkor. OM DU INTE ACCEPTERAR DESSA VILLKOR, INKLUDERAT SOM ÄNDRADE ELLER KOMPLEMENTERANDE AV TILLY, MÅSTE DU DIREKT AVSLUTA DIN ANVÄNDNING AV TJÄNSTERNA.

Vi förbehåller oss rätten att, från en tid till annan, ändra, lägga till eller ta bort delar av dessa Villkor. Om vi gör betydande förändringar kommer vi att underrätta dig om så är lämpligt. Sådana meddelanden kan förmedlas i apparna, på vår webbplats (eller i vissa fall via e-post). Kontrollera dessa Villkor regelbundet för att vara uppdaterad på de senaste ändringarna. I den utsträckning som tillåts enligt lag ska sådan ändring träda i kraft omedelbart efter publicering av de modifierade Villkoren på Plattformarna. Genom att fortsätta använda Tjänsterna efter publicering av ändringar av Användarvillkoren (inklusive Tillys personuppgiftspolicy (LINK)) samtycker du till ändringarna.

När du använder tjänsterna kan du bli föremål för ytterligare upplagda regler och policyer ("Riktlinjer"). Alla sådana riktlinjer införlivas härmed genom hänvisning i dessa användarvillkor.

Du förstår och samtycker till att Tilly kan använda din anonymiserade data (a) för att förbättra Tjänsterna eller funktionaliteten; och (b) för kliniska studier och aggregerad forskning. För mer information, se vår integritetspolicy genom att klicka här.

Vid köp av Tillys tjänster gäller alltid de köpvillkor som var gällande vid det specifika köpet. Vid prenumeration av en tjänst ska fortsatt användning ses som ett samtycke av eventuella ändringar.

Förutom de ändringar som beskrivs ovan, kommer ingen annan ändring av dessa Villkor att vara gällande såvida det inte är skriftligt undertecknat av både dig och oss.

VÅRA TJÄNSTER

Tillys Tjänster är avsedda att hjälpa individer och par att få insikt om hälso- och fertilitetsinformation; det kan också göra det möjligt för användaren att spåra hälso- och fertilitetsinformation över tid.

Vissa användare kan använda Tjänsterna för att få kunskap om deras allmänna och reproduktiva hälsa och/eller för att bli gravid. Tjänsterna gör det möjligt för en användare att mata in personlig information relaterad till hälso- och fertilitetsindikatorer, inklusive, men inte begränsat till, kvinnans datum för hennes senaste menstruation, menstruationsflöde, livmoderhalsvätska, humörförändringar, ömhet i brösten eller förändringar i storlek, samlag, kostinformation, vikt, resultat för ägglossningsförutsägelsepaket, resultat av graviditetstest, läkemedel som tagits och sådan annan information som Tjänsterna kan tillåta en användare att ge information om och/eller spåra då och då (tillsammans "Personlig Information"). En användare kanske vill mata in viss Personlig Information dagligen. Många av elementen i Personlig Information har erkänts i litteraturen om hälsa och fertilitet som användbara riktlinjer för att få insikt i allmän hälsa, mental hälsa, reproduktiv hälsa och/eller för att försöka bli gravid.

Tjänsterna kan använda informationen från en användare för att ge tillbaka information till användaren om hennes fertilitet med hjälp av Personlig Information. Du måste se till att informationen du anger är korrekt och hålls uppdaterad så att apparna ger dig den mest korrekta informationen i gengäld. Tilly kan också kombinera den "Personlig Informationen" som användaren matar in med andra personuppgifter som samlas in som en del av tjänsterna för att ge användaren den bästa informationen. Informationen som lämnas tillbaka till en användare jämför en användares personliga information med förutsägbar information som kommer från auktoritativ fertilitetslitteratur, fertilitetsexperter och Tillys egna anonymiserade data och algoritmer. Informationen som ges tillbaka till en användare får inte under några omständigheter tolkas eller ageras som medicinsk rådgivning. Tilly tillhandahåller inte medicinsk rådgivning och alla användare är ansvariga för att få sina egna medicinska råd från licensierade läkare som de litar på.

TILLGÄNGLIGGÖRANDE AV WEBBPLATS, ANVÄNDNING AV INNEHÅLL OCH KONTOSÄKERHET

För att kunna använda Tillys tjänster så måste du vara över 18 år.

Tjänsterna tillgängliggörs av Tilly. Du får inte ändra, publicera, överföra, delta i överföringen eller försäljningen av, reproducera (utom som uttryckligen anges i detta avsnitt), skapa derivatverk baserat på eller på annat sätt utnyttja någon av Tjänsterna på ett sätt som ligger utanför normal användning av Tjänsterna. Tjänsterna innehåller material, såsom programvara, text, grafik, bilder, video, ljud och annat material (tillsammans, ”Innehåll”). Inget Innehåll från Tjänsterna får kopieras, reproduceras, modifieras, publiceras, laddas upp, överföras, eller distribueras på något sätt utan uttryckligt skriftligt tillstånd från Tilly. Modifiering av Innehållet eller användningen av Innehållet för något annat syfte bryter mot Tillys upphovsrätt och kan bli föremål för civila och/eller straffrättsliga påföljder. Om du bryter mot någon del av dessa Användarvillkor upphör ditt tillstånd att komma åt och/eller använda Innehållet och Tjänsterna automatiskt och du måste omedelbart förstöra alla eventuella kopior du har gjort av Innehållet.

Tjänsterna är endast tillåtna för personligt bruk och får inte användas för kommersiellt bruk förutom i fall som specifikt godkänns av Tilly. Du får inte överföra ditt användarkonto till tredje part. All användning av Tjänsterna som är olaglig eller i strid med dessa Användarvillkor är uttryckligen förbjuden. Tilly kan när som helst och utan föregående information besluta att att ändra Tjänsterna och allt annat Innehåll som vi tillhandahåller genom Tjänsterna. Tjänsterna kan från tid till annan vara helt eller delvis otillgängliga på grund av systemunderhåll eller andra orsaker. Vi förbehåller oss rätten att när som helst begränsa tillgången till våra Tjänster eller delar av Tjänsterna.

Visst Innehåll och delar av Tjänsterna som vi erbjuder är endast tillgängliga för användare som skapar ett konto. När du skapar ett konto kan du bli ombedd att lämna viss information om dig själv. Du samtycker till att all information som tillhandahålls i Tjänsterna regleras av vår personuppgiftspolicy LINK.

Du ansvarar för att behandla användarnamn, lösenord eller andra inloggningsuppgifter konfidentiellt. Du förstår att ditt konto är personligt och ansvarar för att dina inloggningsuppgifter inte hamnar i orätta händer. Om du misstänker att någon annan kan ha fått obehörig tillgång till dina inloggningsuppgifter ansvarar du för att omedelbart meddela oss. Du kan avsluta ditt konto när som helst genom att skicka epost till hello@mytilly.co.

Vi strävar efter att se till att Tjänsterna fungerar utan störningar och är tillgängliga i största möjliga utsträckning, men vi påpekar att fullständig och oavbruten tillgänglighet inte är tekniskt genomförbar. Vi garanterar därför inte störningsfri drift eller en specifik tillgänglighetsnivå. I synnerhet kan vi begränsa åtkomsten utan att ange skäl – helt eller delvis, tillfälligt eller permanent. Dessutom ska det inte finnas några krav på upprätthållandet av de enskilda funktionerna i Tjänsterna. Vi har rätt att när som helst ändra eller ta bort innehåll, tjänster och funktioner som tillhandahålls inom Tjänsterna och att göra nytt innehåll, tjänster och funktioner tillgängliga eller att helt avbryta någon av Tjänsterna; detta inkluderar betalväggar för alla eller vissa Tjänster som tidigare var kostnadsfria, samt deras helt eller delvis upphörande.

AVGIFTER OCH BETALNINGAR

Tillgång till Tjänsterna eller till vissa funktioner i Tjänsterna kan kräva att du betalar avgifter. Dessa kan vara en engångsavgift eller en återkommande avgift som gör att du kan få tillgång till Tjänsterna under en viss tid, en prenumerationsavgift.

Tillgång till Tjänsterna eller till vissa funktioner i Tjänsterna kan kräva att du betalar avgifter. Innan du betalar några avgifter har du en möjlighet att granska och acceptera de avgifter som du kommer att debiteras. Om Tilly ändrar avgifterna för tjänsten, inklusive genom att lägga till ytterligare avgifter eller avgifter, kommer Tilly att informera dig om dessa förändringar i förväg. Om du inte accepterar ändringarna kan Tilly sluta tillhandahålla Tjänsterna till dig. Tilly debiterar via betalningsmetoden du anger vid köptillfället. Du godkänner att Tilly kan debitera alla summor som beskrivs i dessa Villkor, för de tjänster du väljer, till den betalningsmetoden. Tjänsten kan innehålla funktioner för att aktivera, uppdatera eller avbryta återkommande betalningar för periodiska avgifter. Om du aktiverar eller uppdaterar återkommande betalningar via tjänsten, tillåter du Tilly att regelbundet debitera, framöver och fram till avbokning av antingen de återkommande betalningarna eller ditt konto, alla upplupna belopp på eller före betalningsdatum för de upplupna summorna. Om du använder tjänsten för att uppdatera eller avbryta en befintlig auktoriserad engångs- eller återkommande betalning kan det ta upp till trettio (30) dagar innan uppdateringen eller avbokningen träder i kraft.

Du kan när som helst säga upp din prenumeration på Tjänsterna och du kommer att fortsätta att ha tillgång till Tjänsterna under hela din förbetalda prenumerationsperiod. För digitala Tjänster som appar tillhandahåller vi inte återbetalning, rätt att returnera för en köpt prenumeration, krediter för eventuellt delvis använt abonnemang eller oanvänt användarkonto eller på grund av ditt missnöje med tjänsterna. Eftersom prenumerationen ger dig tillgång till Tjänsterna (som är digitala och inte tillhandahålls via ett fysiskt medium) omedelbart efter köpet, erbjuder Tilly inte returrätt (såsom återbetalning av prenumerationsavgiften).

Gratis provperiod. Vissa avgiftsbaserade delar av tjänsterna kan vara tillgängliga under en enstaka kostnadsfri provperiod (en "Testperiod"). Varaktigheten för en Testperiod kommer att identifieras för dig när du registrerar dig för Testperioden. För att registrera dig för en Testperiod kan du behöva ange betalningsinformation som kreditkortsinformation och skapa ett användarkonto. När du skapar ett användarkonto som är föremål för en Testperiod kommer du att få ett meddelande om Testperiodens längd och det datum då du måste avbryta för att undvika att ditt kreditkort debiteras. Såvida du inte avslutar din Testperiod före slutet av en sådan Testperiod kommer ditt kreditkort att debiteras den återkommande prenumerationsavgiften som gällde när du registrerade dig för Testperioden.

SPECIFIKA KÖPVILLKOR FÖR TILLY FERTILITETSTESTER

Tilly kan vid vissa tillfällen erbjuda olika typer av tester (“Fertilitetstest”) genom Tillys Plattformar. Tillgängligheten kan variera för olika marknader/länder.

Tilly Fertilitetskoll är för närvarande endast tillgängligt i Sverige. För att kunna använda Tilly Fertilitetskoll måste du ha ett svenskt personnummer, mobiltelefon samt ett mailkonto (för att vi skall kunna hantera remisser).

För att kunna använda vissa testtjänster krävs en medicinsk remiss, remissen är tillgänglig i tre månader från och med dagen köpet gått igenom. En remiss är giltig i 3 månader dagen efter beställning. Om du inte gått till laboratorium innan denna tid passerat förfaller köpet och remissen upphör att gälla.

När du köper ett Fertilitetstest ingår du ett köpavtal. Tilly följer konsumentköplagens (1990:932) regleringar samt övriga lagar som reglerar konsumenters köp i ett konsumentförhållande.

Betalning: När du beställer ett Fertilitetstest erbjuds du en betalningslösning som levereras via Stripe. Som Användare kan du välja att betala med betalkort (VISA, Mastercard). Alla betalningar är beroende av validering och auktorisering av kortutgivare/betalningslösningsleverantör samt oss för att upprätthålla säkerheten samt motverka bedrägerier. Vi förbehåller oss rätten att neka ett betalningssätt och/eller referera till ett annat betalningssätt beroende på förhållandena.

Du har rätt att ångra ett köp av ett Fertilitetstest utan att ange något skäl inom 14 dagar. Ångerfristen löper ut 14 dagar efter beställningsdatum. Vill du utöva ångerrätten ska du skicka e-post till hello@mytilly.co.

Om du nyttjat en del av tjänsten men inte hela så kommer en proportionerlig del att återbetalas vid ånger av tjänst förutsatt att den påbörjats inom ångerfristen. Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål.

För test där Tilly agerar som en återförsäljare, t.ex. ExSeed kan ytterligare villkor gälla för att du ska få tillgång till hela tjänsten. Var alltid noga med att läsa villkoren hos leverantören för att vara fullt informerade om villkoren som gäller för ditt köp.

Om du av någon anledning är missnöjd med tjänsten ber vi dig kontakta supporten på hello@mytilly.co. Om proverna skadats eller på annat sätt blivit oanvändbara så får du ett nytt test i ersättning. Vi ersätter resekostnader med bil eller tåg understigande 300 km t.o.r. Kopia på kvitto ska då skickas in till hello@mytilly.co.

TILLY-APPAR

Tilly kan förse dig med ett antal olika appar (gemensamt kallade apparna).

Tillys Tjänster baseras på de uppgifter som du tillhandahåller, så informationen och analysen som finns i apparna beror på mängden och noggrannheten hos de ingångar du väljer att dela med dig av.

Apparna är endast tillgängliga via tredjepartsplattformsoperatörer som Apple App Store och Google Play Store. Därför, när du gör ett köp i Tillys appar, ingår du dessutom ett separat avtal med respektive tredjepartsleverantör, vars villkor gäller. Rätten till annullering och återkallelse måste utövas mot dessa tredjepartsleverantörer. Av tekniska och juridiska skäl kan avtalsförhållanden relaterade till användningen av betalda tjänster som ursprungligen ingicks via Apple App Store eller Google Play Store endast avslutas via respektive app-butiker. I sådana fall fungerar Apple och Google som återförsäljare av tjänsterna.

Villkoren för Apple App Store och Google Play Store gäller. Enligt Google och Apple måste uppsägningen meddelas senast 24 timmar innan prenumerationen förnyas.

När du använder någon av Tillys appar och tjänster som tillhandahålls via apparna måste du följa dina avtalsenliga skyldigheter med tredje part, särskilt din internetleverantör och den relevanta appbutikoperatören. För att få bästa möjliga upplevelse av Tillys Tjänster måste du regelbundet uppdatera dina operativsystem och versionerna av Tilly-apparna på din enhet. Tilly förbehåller sig rätten att blockera åtkomst till Tjänsterna om ditt operativsystem och/eller Tilly-apparna inte är uppdaterade. Det är också möjligt att vissa aktiveringar kan krävas för att utnyttja tjänsten till fullo. Ibland kan Tilly-apparna automatiskt ladda ner och installera uppdateringar och uppgraderingar utan att specifikt informera dig. Dessa uppdateringar är avsedda att tekniskt förbättra och/eller förbättra programvaran och Tjänsten. Du samtycker till att vi kan implementera sådana uppdateringar som en del av din användning av Tillys Tjänster.

SPRÅK

Tilly används av människor runt om i världen, och i vissa fall finns Tjänsterna tillgängliga på flera olika språk. Vi använder stor försiktighet vid översättning av all vår kommunikation, inklusive dessa villkor, så exakt som möjligt till dessa språk. Förstå dock att vi inte kan garantera 100% noggrannhet för alla våra översättningar, särskilt med avseende på något juridiskt innehåll.

ANVÄNDARGENERERAT INNEHÅLL, KOMMUNIKATION, UTVÄRDERINGAR, FORUM

Om du skickar, laddar upp eller lägger upp kommentarer, idéer, förslag, information, filer, bilder eller annat material ("Användarinnehåll") till oss eller på vår webbplats, app(ar), gemenskapsflöde/funktioner i appar, blogg, sociala medie-sidor eller annan onlinegendom ("Plattform") inklusive direktkommunikation med andra användare via våra tjänster, samtycker du till att inte tillhandahålla något användarinnehåll som (1) är sexuellt uttryckligt, hatfullt, diskriminerande, förtalande, kränkande, ärekränkande, olagligt, obscent, hotande, trakasserande, bedrägligt, pornografiskt, skadligt, politiskt känsligt eller som kan uppmuntra till kriminellt eller oetiskt beteende, (2) bryter mot eller kränker mot integritet, upphovsrätt, varumärke, handelsdräkt, affärshemligheter eller immateriella rättigheter för någon person eller enhet, eller (3) innehåller eller överför ett virus eller någon annan skadlig komponent. Du är ansvarig för allt Innehåll som du skapar, laddar upp, publicerar, lagrar, överför eller på annat sätt tillhandahåller via Tjänsterna ("Användargenererat innehåll") inklusive alla utvärderingar av fertilitetskliniker.

"Publikt forum" betyder ett chattområde, anslagstavla, webblogg, blogg, annat publikt inslag (såsom klinikutvärdering) eller e-postfunktion som erbjuds som en del av Tjänsterna. Tjänsterna kan nu eller i framtiden tillåta att, via Publika forum eller på annat sätt, tillåta uppladdning, delning av och/eller publicering av Användargenererat innehåll. Information och åsikter uttryckta i offentliga forum representerar den enskilda personen åsikt och behöver inte nödvändigtvis återspegla Tillys åsikter och/ eller vara sanktionerade av Tilly. Detta inkluderar, men är inte begränsat till alla så kallade "experter", "moderator", "blog-redaktör" eller andra individer med liknande roller. Tilly granskar inte regelbundet publicerat Användargenererat innehåll, men förbehåller sig rätten (men inte skyldigheten) att övervaka och redigera eller ta bort allt Användargenererat innehåll som skickas till Plattformarna. For clinic evaluations Tilly reserves the right to review an evaluation before publishing.Tilly accepterar inte användargenererat innehåll som innehåller:

• Användandet av fullständiga namn eller personliga attacker riktade till personal.

• Hemsidor, e-post och addresser, telefonnummer eller andra personuppgifter.

Innan en utvärdering av en klinik publiceras förbehåller sig Tilly rätten att be om verifikation att en användare har använt en kliniks tjänster. Tilly har dock ingen skyldighet att redigera, verifiera eller granska Användargenererat innehåll och är inte på något sätt att vara ansvarig för sådant Innehåll.

Överväg också noga innan du delar känslig personlig information eller hälsoinformation i de Publika forumen. Allt användarinnehåll som delas via Publika forum kommer att betraktas som icke-konfidentiellt. Tilly är och ska inte vara förpliktade (1) att upprätthålla hemligt användarinnehåll; (2) att betala någon ersättning till dig för användarinnehåll, eller (3) för att svara på något användarinnehåll.

Du samtycker till att inte kontakta andra webbplatsanvändare via oönskad e-post, telefonsamtal, utskick eller någon annan kommunikationsmetod. Tilly ansvarar dessutom inte för några oönskade e-postmeddelanden du kan få till följd av att du deltar i något Publikt forum om du där lämnar ut dina personliga uppgifter. Tilly förbehåller sig rätten att avsluta din tillgång till det Publika forumet utan föregående meddelande. Genom att kommunicera i ett offentligt forum garanterar du att du innehar eller har fått nödvändiga rättigheter för användandet. Du ger Tilly rätten att använda namnet du skickar i samband med allt användarinnehåll. Du samtycker till att inte använda en falsk e-postadress, utge dig för att vara en person eller enhet eller på annat sätt vilseleda ursprunget till något användarinnehåll.

Du samtycker till att inte kontakta andra webbplatsanvändare via oönskad e-post, telefonsamtal, utskick eller någon annan kommunikationsmetod. Tilly ansvarar dessutom inte för några oönskade e-postmeddelanden du kan få till följd av att du deltar i något Publikt forum om du där lämnar ut dina personliga uppgifter. Tilly förbehåller sig rätten att avsluta din tillgång till det Publika forumet utan föregående meddelande. Genom att kommunicera i ett offentligt forum garanterar du att du innehar eller har fått nödvändiga rättigheter för användandet. Du ger Tilly rätten att använda namnet du skickar i samband med allt användarinnehåll. Du samtycker till att inte använda en falsk e-postadress, utge dig för att vara en person eller enhet eller på annat sätt vilseleda ursprunget till något användarinnehåll.

Genom att ladda upp Användargenererat innehåll till ett Publikt forum eller skicka material till oss ger du oss automatiskt (eller garanterar att ägaren till sådana rättigheter uttryckligen har beviljat) en världsomfattande, icke-exklusiv, oåterkallelig, ovillkorlig och evig rätt och licens att använda, reproducera, modifiera, visa, tillägga, anpassa, publicera och översätta ditt Användargenererade innehåll så att vi kan använda Tjänsterna och göra ditt Användargenererat innehåll tillgängligt för dig och andra användare. Du garanterar att alla så kallade ”moraliska rättigheter” i sådant Användargenererat innehåll har upphävts. Om du (via e-post eller på annat sätt) ger oss feedback, förslag på ändringar och/eller förbättringar som rör Tjänsterna ("Feedback") ger du Tilly en världsomfattande, icke-exklusiv, oåterkallelig, ovillkorlig och evig rätt och licens att använda, reproducera, modifiera, visa, anpassa, publicera, översätta och skapa derivatverk för sådan Feedback för alla typer av syften i samband med vår verksamhet eller tjänster. Förutom att bevilja ovanstående licens bör du notera att Tilly inte kan hållas ansvarigt för förlust, korruption eller skada på ditt Användargenererade innehåll. Du samtycker till att försvara, skada och hålla Tilly ofarligt från och mot alla tredje parts anspråk, skador och utgifter (inklusive rimliga advokatavgifter) mot eller som uppkommit av Tilly som härrör från allt Användargenererat innehåll som du publicerar eller tillåter att publiceras på webbplatserna.

Tilly erbjuder användare möjlighet att kontakta andra användare som del av några av Tjänsterna. Tilly kan inte garantera att någon begäran eller kommunikation kommer (vederbörligen och i rätt tid) tas emot/läsas av, följas, utföras eller accepteras av den andra användaren.

TILLY ÄR INTE ANSVARIG FÖR ATT REDIGERA ELLER GRANSKA ANVÄNDARGENERERAT INNEHÅLL SOM DU ELLER ANDRA ANVÄNDARE POSTAR ELLER PUBLICERAR, OCH FRÅNSÄGER SIG ALLT ANSVAR FÖR ANVÄNDARGENERERAT INNEHÅLL. TILLY ANSVAR INTE FÖR INNEHÅLLET I PUBLIKA FORUM OCH KAN INTE STÄLLAS TILL SVARS FÖR NÅGOT SKADA ELLER ANNAN PÅFÖLJD AV ANVÄNDNING AV ETT PUBLIKT FORUM ELLER DESS INNEHÅLL.

NOTIFIERINGAR KRING IMMATERIALRÄTT

Vi respekterar andras immateriella rättigheter och vi förbehåller oss rätten att radera eller inaktivera Innehåll som påstås kränka andras immaterialrätt samt att avsluta konton efter upprepade påstådda intrång. Om du är upphovsrättsinnehavare och anser att material som är direkt tillgängligt via Tjänsterna kränker ditt upphovsrättsskyddade verk, kontakta oss på hello@mytilly.co.

IMMATERIALRÄTT

Tjänsterna ägs och drivs av Tilly. De visuella gränssnitten, grafik, design, sammanställning, information, data, datakod (inklusive källkod eller objektkod), produkter, programvara, tjänster, utvärderingar, betyg och allt annat Innehåll som tillhandahålls av Tilly är skyddat av immateriella rättigheter och andra lagar. Allt material som ingår i Tjänsterna tillhör Tilly eller Tillys licensgivare och får inte användas eller spridas på annat sätt än som uttryckligen godkänts av Tilly.Tilly förbehåller sig alla rättigheter till användande av Innehållet som inte uttryckligen beviljas i dessa Villkor.

OTILLÅTEN ANVÄNDNING

Du får använda Tjänsterna endast för lagliga ändamål och i enlighet med dessa Användarvillkor. Du samtycker till att inte använda Tjänsterna:

på något sätt som strider mot tillämplig svensk, EES eller internationell lag eller förordning.

på något sätt som kränker immateriella rättigheter eller någon annan rättighet (inklusive Tillys);

i syfte att utnyttja, skada eller försöka utnyttja eller skada minderåriga på något sätt genom att t.ex utsätta dem för olämpligt innehåll eller be om personlig identifierbar information.

Att skicka eller vidarebefordra någon typ av reklam- eller marknadsföringsmaterial utan vårt tidigare skriftliga medgivande, inklusive "skräppost", "kedjebrev" eller "skräppost" eller liknande.

Att falskeligen utge sig för att representera/tillhöra Tilly, vara en av våra anställda, eller annan användare eller person.

Att bete sig på ett sätt som är skadligt, bedrägligt, vilseledande, hotande, trakasserande, ärekränkande, oanständigt eller på annat sätt stötande eller som begränsar eller hämmar någon annans användning eller åtnjutande av Tjänsterna, eller som, enligt vår åsikt kan skada oss eller andra användare av Tjänsterna eller utsätta dem för skada.

I TILLÄGG SAMTYCKER DU TILL ATT INTE

publicera, ladda upp eller distribuera något Användargenererat innehåll eller annat Innehåll som är olagligt, ärekränkande, skadligt, felaktigt eller som en normal person skulle kunna betrakta som stötande, profan, otillbörlig, pornografisk, trakasserande, hotande, pinsamt, hatiskt eller på annat sätt olämpligt.

utvärdera en klinik du inte har konsulterat om potentiella tjänster, besökt som en patient, eller använt tjänster eller fått råd från.

inkludera information i något Användargenererat innehåll såsom en utvärdering som är falsk eller vilseledande.

skapa en utvärdering eller annat Användargenererat innehåll som beskriver upplevelser som inte är dina egna.

som läkare, medicinsk klinik eller annan part, använda information från tjänsten för marknadsföring eller andra ändamål utan Tillys skriftliga medgivande.

uppmuntra någon att förfalska utvärderingar av kliniker, skapa utvärderingar som inte är baserade på verklig erfarenhet eller uppmuntra någon annan än en patient att bidra med en utvärdering;

Använda Tjänsterna på något sätt som kan inaktivera, överbelasta, skada eller försämra Tjänsterna eller störa någon annan användares användning av Tjänsterna, inklusive hens förmåga att delta i realtidsaktiviteter genom Tjänsterna.

Använd någon robot, spindel eller annan automatisk lösning, process eller sätt för att komma åt Tjänsterna oavsett ändamål, inklusive övervakning eller kopiering av något av materialet i Tjänsterna.

Använd någon manuell process för att övervaka eller kopiera något av materialet i Tjänsterna eller för något annat obehörigt syfte utan vårt förut skriftliga medgivande.

Använd programvara eller rutiner som stör funktionen hos Tjänsterna. Introducera virus, trojanska hästar, maskar, logikbomber, loggning av tangenttryckningar eller annat material som är skadligt på något sätt.

Försök att få obehörig åtkomst till, störa, skada eller störa några delar av Tjänsterna, servern som Tjänsterna är lagrade på, eller någon server, dator eller databas som är ansluten till Tjänsterna.

Attackera Tjänsterna via en sk. “Denial of Service”-attack eller en sk. “Distributed Denial-of-Service”-attack.

Dekompilera, baklängeskonstruera eller på annat sätt försöka få källkoden eller bakomliggande idéer eller information om eller relaterade till Tjänsterna.

På annat sätt försöka störa Tjänsterna från att fungera korrekt.

EXTERNA TREDJEPARTSPRODUKTER, RÅD OCH TJÄNSTER

Vi ansvarar inte för att granska eller utvärdera produkter, råd eller tjänster som erbjuds av tredje part vars ikoner, produkter, råd, tjänster eller hyperlänkar visas på eller genom Tjänsterna. Vi har ingen kontroll över Innehållet på dessa webbplatser eller resurser och tar inget ansvar för dem eller för förlust eller skada som kan uppstå genom din användning av dem. I fall där Tilly agerar som en återförsäljare för en tredjepartstjänst kommer Tilly att utifrån bästa förmåga verifiera att tjänsten håller god kvalitet och standard. För köp via hemsidan följer Tilly Svenska konsumentköplagen (1990:932) och andra föreskrifter gällande konsumentköp.

Om du bestämmer dig för att besöka en tredjepartswebbplats som det länkas till från Tillys tjänster, gör du det helt på egen risk och med förbehåll för Användarvillkoren för sådana webbplatser. Vi ger inga utfästelser eller garantier beträffande erbjudanden från tredje part. Vidare tar vi inget ansvar eller ansvar för produkter, rådgivning, tjänster och handlingar från tredje part. Du bör använda ditt bästa omdöme och vara försiktig när du köper en produkt från en tredje part.

Vi kan tillhandahålla länkar till placering och karttjänster från tredje part enbart för bekvämlighet för våra användare, dessa är avsedda att användas endast för informationssyften. Vi ger inga garantier för noggrannheten i deras Innehåll, ruttrekommendationer, snabbhet eller vägförhållanden (inklusive huruvida det finns hinder, som tunnlar eller broar som kan hindra vissa fordon från att säkert använda en viss väg.) Du tar alla risker med användningen. Tilly och dess leverantörer är inte ansvariga gentemot dig eller någon annan person för förlust, skada eller försening till följd av din användning av dessa tjänster från tredje part.

Vi är inte involverade i någon faktisk transaktion mellan någon användare (inklusive så kallad "experter", "moderatorer", "blog-redaktörer" eller liknande) och tredje part, och vi är inte heller agerar vi på sådan tredje parts vägnar. Som sådan kommer vi inte att vara involverade i att lösa tvister mellan någon användare och tredje part som rör eller uppstår genom en transaktion mellan sådana parter. Vi uppmanar användare och tredje parter att samarbeta med varandra för att lösa sådana tvister. I den händelse att du har en tvist med en eller flera andra användare, friskriver du Tilly, dess chefer, anställda, agenter och efterträdare från anspråk för krav och skador av alla slag, kända eller okända, misstänkta eller obekräftade, avslöjade eller uppenbara, som härrör från eller på något sätt relaterade till sådana tvister och/eller våra tjänster.

ANSVARSBEGRÄNSNING

Tjänsternas tillgänglighet, pris och tidsrelaterad information som visas på Tjänsterna kan komma att ändras. Tilly ansvarar inte för några sådana förändringar och ber dig bekräfta alla specifika Villkor som visas via Tjänsterna innan du agerar i enlighet med sådana Villkor .

Tredjeparts produkter och tjänster som representerade på tjänster är inte nödvändigtvis bekräftade eller rekommenderade av Tilly och Tilly frånsäger sig allt ansvar när det gäller prestanda eller användning av tredjeparts-produkter och -tjänster. Tilly stödjer inte eller sanktionerar nödvändigtvis Innehåll, produkter eller handlingar från webbplatser som är länkade till eller från Tjänsterna.

Innehållet vi tillhandahåller i Tillys Tjänster har sammanställts med största omsorg. Vi kan dock inte ta något ansvar för innehållets noggrannhet, fullständighet och valuta. Vi är inte heller ansvariga för eller skyldiga till innehållet du spårar eller på annat sätt tillhandahåller i Tillys appar eller andra Tjänster. Du är ensam ansvarig för säkerheten för ditt personliga Användargenererade innehåll. Förutom i den utsträckning som krävs enligt lag, tar vi inget ansvar för radering, skada eller underlåtenhet att lagra Användargenererat innehåll som underhålls eller överförs genom användning av Tillys Tjänster.

TJÄNSTERNA OCH INNEHÅLLET TILLGÄNGLIGGÖRS AV TILLY (OCH VÅRA LICENSGIVARE OCH LEVERANTÖRER) I ”BEFINTLIGT SKICK” UTAN NÅGON TYP AV GARANTI. I DEN MAXIMALA UTSTRÄCKNING SOM ÄR MÖJLIG ENLIGT GÄLLANDE LAG FRISKRIVER SIG TILLY (OCH VÅRA LICENSGIVARE OCH LEVERANTÖRER) HÄRMED FRÅN ALLT GARANTIANSVAR INKLUSIVE GARANTI AVSEENDE PRODUKTENS SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL SAMT GARANTI AVSEENDE FRÅNVARO AV INTRÅNG.TILLY GARANTERAR INTE ATT FUNKTIONERNA OCH INNEHÅLLET I TJÄNSTERNA ÄR FELFRIA ELLER FUNGERAR FELFRITT, ELLER ATT FELAKTIGHETER KOMMER ATT ÅTGÄRDAS. TILLY GARANTERAR INTE ELLER GER UTFÄSTELSER OM ANVÄNDNING ELLER RESULTAT AV ANVÄNDNING AV TJÄNSTERNA ELLER INNEHÅLLET VARE SIG NÄR DET KOMMER TILL KORREKTHETEN, PÅLITLIGHET ELLER PÅ ANNAT SÄTT.

SKADEBEGRÄNSNING OCH BEGRÄNSNING AV ANSVAR

Du accepterar att hålla Tilly och dess representanter skadelösa från samtliga former av anspråk, åtgärder, krav, förluster, skador, böter, stämningar eller kostnader av andra slag.

UNDER INGEN OMSTÄNDIGHET, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, OAKTSAMHET, SKALL TILLY ANSVARA FÖR SKADOR SOM UPPKOMMIT FRÅN ANVÄNDNING AV INNEHÅLLET ELLER TJÄNSTERNA.

TILLY ÄR INTE EN VÅRDGIVARE

Uppgifterna på Tillys Tjänster är endast avsedda för informativa syften. Beskrivningarna av våra olika Tjänster är inte föremål för några garantier. Vi ger ingen garanti för att någon av våra Tjänster kan användas för att uppnå ett specifikt mål, till exempel att händelser relaterade till din fertilitet kommer att förutsägas korrekt, eller att Tillys resultat är fullständiga och korrekta.

Tjänsterna och dess Innehåll är utformade för att stödja de hälsorelaterade val du gör. Dessa val är dina och kan komma att kräva konsultation av en vårdgivare. Vi ger referenser till publicerad forskning och andra källor när det är möjligt, så att du kan ta reda på mer och utvärdera informationen själv. Om du väljer att följa sådana allmänna rekommendationer gör du det på egen risk. Om du är osäker på om detta är lämpligt för dig, tala med din kvalificerade vårdgivare. Detta gäller särskilt om du är gravid eller ammar.

Innehållet (inklusive de rapporter vi tillhandahåller) är inte avsett att ersätta professionell medicinsk rådgivning, diagnostisering, behandling eller rekommendation om medicinering. Vi garanterar inte att informationen är korrekt, fullständig eller användbar. Den tillit du ger sådan information sker helt på din egen risk. Vi friskriver oss allt ansvar som uppstår till följd av att man förlitar sig på sådan information. Vidare bör du inte tolka något Innehåll som vi tillhandahåller dig eller annan kommunikation från Tilly som rekommendation av någon specifik behandlingsplan, produkt eller handlingssätt.

Viss information som finns tillgänglig för användare via Tjänsterna är Användargenererat innehåll i form av utvärdering av kliniker. Tilly visar detta Användargenererade innehåll men garanterar inte dess korrekthet. Tilly är ingen vårdgivare och utvärderingarna utgör inte medicinsk rådgivning. Användarna som har skrivit utvärderingar är inte läkare, och de kommenterar enbart utifrån sin upplevelse av att vara en patient hos en viss klinik (som Tilly sedan inte självständigt har verifierat). Det Användargenererade innehållet representerar inte en läkares åsikter. Du ansvarar för att välja din egen sjukvårdsleverantör. Informationen i dessa utvärderingar är endast den enskilda användaren åsikt och är inte en rekommendation från Tilly av en vårdgivare. Tilly rekommenderar inte specifika tester, kliniker, produkter, procedurer, åsikter eller annan information som kan nämnas på Tjänsterna. Dessutom garanterar vi inte de listade klinikernas och läkarnas yrkeskvalifikationer, expertis, kvalitet, pris eller försäkringar.

Agerande utifrån den information som tillhandahålls av Tjänsterna sker på egen risk. Sök alltid råd från en läkare eller annan kvalificerad vårdgivare för alla frågor du har om ett medicinskt tillstånd eller behandling. Tilly rekommenderar eller tar inget ansvar för specifika tester, kliniker, produkter, procedurer, åsikter eller annan information som kan nämnas i Tjänsterna. Bortse aldrig från professionell medicinsk rådgivning eller senarelägg att söka medicinsk hjälp utifrån något du läst om i Tjänsterna!

GÄLLANDE LAG, VENUE OCH TILLSATS ÅTGÄRD

Dessa Villkor och tillhandahållandet av våra Tjänster ska regleras av och tolkas i enlighet med svensk lag. Varje tvist som uppstår till följd av dessa allmänna Villkor och våra Tjänster ska avgöras av svensk allmän domstol.

Originalversionen av dessa regler är på engelska men har översatts till andra språk. Den översatta versionen av de engelska reglerna är en kontorsöversättning och skall endast användas i underlättande syfte, och inga rättigheter kan härledas från den översatta versionen. I händelse av tvister, bristande överensstämmelser eller avvikelser i innehåll eller regler och villkor mellan den engelska versionen och en version översatt till ett annat språk, skall den engelska versionen gälla, väga tyngst och vara avgörande. Den engelska versionen finns på vår plattform (välj engelska som språk) eller kan skickas till dig på skriftlig begäran.

DIVERSE

Om någon bestämmelse i dessa Villkor bedöms vara olaglig, ogiltig eller inte verkställbar av någon annan anledning så skall sådan bestämmelse anses vara utelämnad och skall inte påverka giltigheten eller verkställigheten av någon av de återstående bestämmelserna i Villkoren. Att någon part inte missar att utöva någon rättighet i enlighet med dessa Villkor ska inte anses som avstående från ytterligare rättigheter i enlighet med dessa Villkor. Detta Avtal (och övriga regler och villkor som refereras till häri) utgör hela avtalet mellan dig och Tilly beträffande din användning av Tjänsterna.

Dessa Villkor kan komma att ändras; resultatet av alla ändringar kommer att visas på dessa sidor.

Vi vill alltid bli bättre och är tacksamma för feedback gällande våra Plattformar och Tjänster. Om du har frågor, idéer, eller om du misstänker överträdelse av dessa villkor, vänligen kontakta oss via hello@mytilly.co.

Genom att använda vår sajt godkänner du användandet av cookies för att förbättra din upplevelse. Läs mer om hur vi använder cookies.