Till toppen

Hej Filippa!

Rapport 2024-06-11

Nuvarande status: Jag vill bli gravid inom de kommande 2 åren

Heja dig som tar kommando över din egen resa genom att lära dig mer om din kropp och fertilitet! Fertilitet är komplicerat och den påverkas av många faktorer, så det finns inget test som kan ge dig alla svar (tänk vad bra det hade varit!), men forskning visar att de kvinnor som förstår sin kropp och har kunskapen att identifiera vanliga varningstecken kan undvika onödiga utmaningar. Vi på Tilly tycker att alla kvinnor förtjänar mer än att bara “vänta och se” - vi hoppas att du ska lära dig massor om din kropp, och få ett verktyg att kunna be om den hjälp du förtjänar!

Dina hormonnivåer

AMH
Inom referens
2 µg/L
Lågt< 0.7> 2.3Högt
Läs mer om AMH
FSH
Inom referens
4 IE/L
Lågt< 2.5> 10Högt
Läs mer om FSH
LH
Lågt
1.0 IE/L
Lågt< 1.9> 13Högt
Läs mer om LH
P
Inom referens
174 mIE/L
Lågt< 70> 350Högt
Läs mer om P
E2
Lågt
46 pmol/L
Lågt< 70> 300Högt
Läs mer om E2
T
Inom referens
1.8 nmol/L
Lågt< 0.4> 2.1Högt
Läs mer om T
T/SHBG
Inom referens
0.038
> 0.05Högt
Läs mer om T/SHBG
TSH
Inom referens
1.8 mIE/L
Lågt< 0.4> 4Högt
Läs mer om TSH
fT4
Inom referens
15 pmol/L
Lågt< 10> 22Högt
Läs mer om fT4

Vad betyder det här då?

Testresultat kan säga mycket, men ännu viktigare är det att sätta dem i ett sammanhang så att man kan förstå vad de egentligen innebär. Vi har sagt det förr (och kommer säga det igen) - fertilitet påverkas av många faktorer, delar och processer i kroppen och det är viktigt att förstå dem alla. Rapporten är uppdelad i kapitel som avhandlar ett område i taget - vad som är bra att veta och vad dina provresultat och svar indikerar när det gäller just dig.

Menscykeln & ÄgglossningÄggreserv & ÄggkvalitetSköldkörtelnLivsstilMannens fertilitet

Hormonkunskap

AMH

Anti-Mylleriskt hormon (AMH)

Anti-Myllerisk hormon (AMH) är ett hormon som produceras av näringscellerna som omringar äggcellen i äggblåsorna (folliklarna) på dina äggstockar. Mängden AMH samvarierar alltså med hur många äggblåsor du har och är därför en bra indikator på din äggreserv. Ett avvikande AMH ska dock alltid följas upp med ett ultraljud för att bekräfta det som blodprovet indikerat. När en kvinna når menopaus är hennes ägg i stort sett slut och AMH är därför också en indikator på om man kommer nå menopaus ungefär vid normal ålder (genomsnittlig ålder är 51 år) eller tidigare. 

Ett annat användningsområde för AMH är vid behandlingar då äggstimulerande mediciner används, till exempel vid äggfrysning eller IVF. Man mäter då AMH för att avgöra dosen medicin som ska användas och för att kunna uttala sig om antalet ägg man kan förvänta sig att få ut vid ägguttag.

Som med de flesta hormoner, kan värdet fluktuera, så det är viktigt att inte stirra sig blind på den exakta siffran - det är framförallt om det ligger utanför referens som du bör göra en vidare undersökning. AMH-värdet brukar vara relativt stabilt under hela menscykeln, det spelar alltså inte så stor roll vilken dag i cykeln man tar blodprovet. 

Har du slutat använda ett hormonellt preventivmedel nyligen? 

Studier har visat att AMH kan ligga 20% lägre under tiden man använder ett hormonellt preventivmedel, men återhämtar sig inom 3-6 månader efter att man slutat. Ditt verkliga AMH värde kan alltså ligga lite högre än blodprovet visar om du nyligen slutat använda ett hormonellt preventivmedel.  

AMH kan inte ensamt svara på om du kan bli gravid på naturlig väg eller hur lång tid det kommer att ta, fertilitet är beroende av många faktorer. Om du har en hög äggreserv men inte ägglossar så är fertiliteten låg trots den höga äggreserven, och kvaliteten på dina ägg är lika avgörande som antalet ägg. Om en låg äggreserv är den enda fertilitetssänkande faktorn ett par har, har studier visat att sannolikheten att bli gravida på naturlig väg under det första året man försöker är ungefär lika stor som hos de med en normal äggreserv. Självklart beror detta på hur låg äggreserven är och det vi vet med säkerhet är att äggreserven minskar med åldern. Så att få en bild av var på skalan man ligger kan vara värdefullt för att kunna ta informerade beslut och fundera kring sin egen plan.

Eftersom värdet inte är statiskt kan det vara värdefullt att testa ditt AMH-värde löpande, till exempel på årsbasis. 

Ditt resultat

AMH
Inom referens
2 µg/L
Lågt< 0.7> 2.3Högt

FSH

Follikelstimulerande hormon (FSH)

Follikelstimulerande hormon (FSH) är ett hormon som tillverkas av hypofysen, en viktig hormonkörtel i din hjärna. FSH är centralt för din fertilitet eftersom det påverkar dina äggstockar. Som man hör på namnet är det FSH som styr tillväxten av äggblåsor (folliklar) och mognaden av äggceller inför din ägglossning. 

Hypofysen och äggstockarna samarbetar konstant genom ett så kallat återkopplingssystem; låga östrogennivåer i blodet skickar signaler till hjärnan att öka mängden FSH vilket i sin tur alltså ser till att äggblåsor mognar och producerar mer östrogen. Och tvärtom. 

FSH-nivån varierar under menscykeln och ligger som lägst dagarna innan du börjar blöda och de första blödningsdagarna. Under follikelfasen (fasen mellan din mens och ägglossning) ökar nivån, sjunker lite efter att den äggblåsa som ska spricka vid den cykelns ägglossning är “vald”, toppar vid ägglossningen och sjunker sedan snabbt direkt efter ägglossningen skett. Referensvärdena som används i den här rapporten är baserade på att du tog testet på cykeldag 3. 

En hög FSH-nivå kan indikera en låg äggreserv och att man närmar sig klimakteriet. FSH kan dock fluktuera väldigt mycket från cykel till cykel även om det testas samma cykeldag, så man använder idag hellre AMH för att utvärdera äggreserven eftersom det är en stabilare markör. Vid ett avvikande AMH, symtom på för tidigt klimakterie eller problem med ägglossning är det dock värdefullt att även kunna titta på FSH. 

Ditt resultat

FSH
Inom referens
4 IE/L
Lågt< 2.5> 10Högt

LH

Luteiniserande hormon (LH)

Luteiniserande hormon (LH) tillverkas av en körtel i din hjärna som heter hypofysen. LH är centralt för fortplantningen och verkar mestadels på dina äggstockar - det är det avgörande hormonet för ägglossning genom att det ser till att en äggblåsa brister och släpper loss en äggcell från dina äggstockar. Efter ägglossningen möjliggör det också att den kollapsade äggblåsan producerar progesteron som är avgörande för att kunna upprätthålla en eventuell graviditet. 

LH-nivån varierar under menscykeln - den är låg före och efter ägglossning, men stiger signifikant under de 48 timmar som leder upp till ägglossningen. Det här kallas för LH-topp och det är denna peak som ägglossningstester letar efter.

Referensvärdena som används i den här rapporten är baserade på att du tog testet på cykeldag 3 och LH-värdet som mäts då kan ses som ett basvärde - om det är för lågt eller för högt indikerar det att något inte helt fungerar som det ska. 

Hur mycket LH som produceras av hypofysen beror på dina östrogennivåer genom ett komplext återkopplingssystem. Låga östrogennivåer stimulerar inte hypofysen att utsöndra tillräckligt mycket LH, medan höga östrogennivåer triggar hypofysen att producera för mycket LH. Man tittar därför alltid på på LH-nivån i kombination med östrogennivån. 

Ett lätt förhöjt LH-värde i kombination med ett normalt FSH-värde kan indikera PCOS. Dock krävs även andra symtom för att sätta den diagnosen, läs mer i vår artikel om PCOS. 

Höga LH-nivåer i kombination med höga FSH- och låga AMH-nivåer och/eller klimakteriesymtom kan tyda på att man närmar sig klimakteriet och har en låg äggreserv.

Låga LH-nivåer i kombination med låga FSH- och östrogen-nivåer kan vara ett tecken på att hypofysen och hypotalamus inte fungerar optimalt och inte stimulerar äggstockarna i tillräcklig utsträckning. De ger sig oftast uttryck genom avsaknad av ägglossning och därmed menstruation. Det här problemet ses ofta bland kvinnor som är underviktiga, har gått ned mycket och snabbt i vikt, övertränar eller har utsatts för långvarig stress. Läs mer i vår artikel om hypothalamisk amenorré.

Ditt resultat

LH
Lågt
1.0 IE/L
Lågt< 1.9> 13Högt

P

Prolaktin (P)

Prolaktin (P) produceras av hypofysen i hjärnan hos både män och kvinnor, och styr huvudsakligen bröstutvecklingen och mjölkproduktionen under amning. Prolaktin är dock också kopplat till ditt immunförsvaret, psykiska hälsa och metabolism, och en för hög produktion stör dessutom produktionen av andra könshormoner som progesteron och LH vilket kan störa cykeln och ägglossningen.

När prolaktinproduktionen ökar påverkar det i första hand hur mycket progesteron som produceras i kroppen och med en minskad progesteronnivå förkortas din lutealfas (antalet dagar mellan ägglossning och nästa mens). Som andra steg ser man ofta menstruationsrubbningar och som tredje steg helt utebliven ägglossning och mens, minskad sexlust, värmevallningar och vaginal torrhet. 

Prolaktin är ett väldigt volatilt hormon som varierar under menscykeln och under ett och samma dygn. Det påverkas också mycket av både fysisk ansträngning och mental stress, så första steget vid ett förhöjt värde är alltid att ta ett nytt blodprov för att bekräfta resultatet. 

Det finns flera anledningar till en förhöjd prolaktinutsöndring och de går ofta att åtgärda, till exempel sköldkörtelrubbningen hypotyreos, njursvikt eller medicinering (antipsykotiska mediciner såsom risperidone/haloperidol, antidepressiva såsom paroxetine/fluoxetine, mediciner för magtarmkanalen som metoclopramide/cimetidine och mediciner mot högt blodtryck såsom verapamil och metyldopa - se FASS för mer information). En annan anledning kan vara en tumör i hypofysen som oftast är godartad och kan behandlas med mediciner som minskar prolaktinutsöndring eller genom att kirurgiskt ta bort tumören. 

Prolaktinproduktionen ökar naturligt under en graviditet och under amning och det är förhöjda prolaktinnivåer som är den huvudsakliga anledningen till att ägglossningen och därmed menstruationen oftast uteblir så länge man helammar.

Ditt resultat

P
Inom referens
174 mIE/L
Lågt< 70> 350Högt

E2

Östrogen - Östradiol (E2)

Östrogen är egentligen ett samlingsnamn för flera hormoner, de viktigaste kvinnliga könshormonerna som påverkar många olika organ och vävnader. Östrogen driver till exempel de kroppsförändringar som sker i tonåren som utvecklingen av dina bröst. Det har också betydelse under din menscykel då det är med och styr ägglossningen och ser till att livmoderslemhinnan växer för att kunna ta emot ett befruktat ägg. 

Östrogen förekommer alltså i flera olika former i kroppen, varav de tre vanligaste är östradiol, östron och östriol. Östradiol (E2) anses vara det viktigaste av dessa och det är det som mäts med Tilly Fertilitetskoll. 

Östrogen tillverkas primärt i äggstockarna efter att FSH stimulerat tillväxt av äggblåsor (läs mer under delen om FSH), men en liten andel kan även tillverkas i din fettvävnad. 

Östrogennivåerna varierar under menscykeln och ligger som lägst några dagar innan och under de första blödningsdagarna. Den stiger strax innan ägglossning och triggar en utsöndring av LH som ska leda till ägglossning. Östrogen produceras också av den kollapsade äggblåsan (gulkroppen) efter ägglossning, men inte i lika höga nivåer som innan ägglossningen. Referensvärdena som används i den här rapporten är baserade på att du tog testet på cykeldag 3. 

Höga östrogennivåer i kombination med höga FSH- och låga AMH-nivåer och/eller klimakteriesymtom kan tyda på att man närmar sig klimakteriet och har en låg äggreserv.

Låga östrogennivåer i kombination med låga FSH- och LH-nivåer kan vara ett tecken på att hypofysen och hypotalamus inte fungerar optimalt och inte stimulerar äggstockarna i tillräcklig utsträckning och oftast ger sig uttryck genom avsaknad av ägglossning och därmed menstruation. Det här problemet ses ofta bland kvinnor som är underviktiga, har gått ned mycket och snabbt i vikt, övertränar eller har utsatts för långvarig stress. Läs mer i vår artikel om hypothalamisk amenorré.

Ditt resultat

E2
Lågt
46 pmol/L
Lågt< 70> 300Högt

T

Testosteron (T)

Testosteron (T) är det viktigaste av de manliga könshormonerna, men det finns hos både män och kvinnor, och bidrar till sexualdrift och muskeluppbyggnad. Det bildas primärt i testiklarna hos män och i äggstockarna hos kvinnor, men även i binjurarna hos båda två. Dock tillverkar kvinnor bara ungefär en tion- till en tjugondel av mängden testosteron som män gör. Hos kvinnor verkar  testosteronet både i egen kraft och omvandlas till östrogen. 

Testosteron hittas både i fri och bunden form med andra proteiner. Ett exempel på ett sådant protein är SHBG (sex-hormone binding globulin) som bildas av levercellerna och finns för att binda könshormoner i blodet så att de kan lagras och transporteras. 

För att bäst bedöma testosteronnivån hos kvinnor behöver man mäta både totalt testosteron (T) och andelen fritt testosteron. Andelen fritt testosteron anses vara en känsligare markör på en testosteronförhöjning hos kvinnor och kan uppskattas genom att räkna en kvot kallad fritt androgenindex (Testosteron/SHBG). Det är därför du med Tilly Fertilitetskoll mäter både T och SHBG. 

Förhöjda testosteronnivåer hos kvinnor kan leda till mensrubbningar, ökad behåring, håravfall och akne. Den vanligaste orsaken till höga testosteronnivåer är syndromet PCOS, men det kan också bero på en tumör i äggstocken, på att binjurarna tillverkar för mycket testosteron eller på testosteronhöjande läkemedel eller kortisonbehandling.

Ditt resultat

T
Inom referens
1.8 nmol/L
Lågt< 0.4> 2.1Högt
T/SHBG
Inom referens
0.038
> 0.05Högt

TSH

Tyroideastimulerande hormon (TSH)

Tyroideastimulerande hormon (TSH) tillverkas i hypofysen, en körtel i din hjärna, och styr hur mycket av hormonerna T4 och T3 som sköldkörteln tillverkar och utsöndrar. Låga nivåer T4/T3 i blodet signalerar till hjärnan om att frisätta mer TSH, vilket då ökar mängden T4/T3 som produceras. Vid höga nivåer T4/T3 i blodet sker det motsatta, hjärnan frisätter en mindre mängd TSH. Mängden TSH kan därmed indikera hur väl din sköldkörtel fungerar. 

En låg TSH-nivå kombination med ett högt fT4-värde indikerar en överfunktion i din sköldkörtel, så kallad hypertyreos. Medan en hög TSH-nivå i kombination med ett lågt fT4-värde indikerar en underfunktion, så kallad hypotyreos.

Ett högt TSH-värde och ett normalt fT4-värde tyder på att din sköldkörtel anstränger sig för att fungera normalt, vilket i medicinska termer kallas subklinisk hypotyreos och tyder på att din sköldkörtelfunktion löper en hög risk att försämras i framtiden. 

Det är inte alltid lätt att sätta en diagnos när det kommer till sköldkörtelproblem. Det finns en pågående dialog kring vilka referensvärden som ska användas och man kan uppleva symtom som inte alltid korrelerar med en avvikelse vid ett blodprov. Om du upplever symtom kan det vara bra att ta en dialog med din läkare även om dina provresultat är normala, särskilt om du försökt bli gravid utan framgång.

Ditt resultat

TSH
Inom referens
1.8 mIE/L
Lågt< 0.4> 4Högt

fT4

Tyroxin, fritt (fT4)

Tyroxin (T4) är ett av de två hormoner (det andra heter T3) som tillverkas av sköldkörteln, en fjärilsformad körtel som sitter på framsidan av din luftstrupe. Sköldkörtelhormonerna reglerar din ämnesomsättning, men påverkar även dina könshormoner som är avgörande för att din menscykel ska fungera optimalt och därmed din fertilitet. 

Hur väl din sköldkörtel fungerar kan kontrolleras genom att titta på dina nivåer av fritt T4 och TSH, vilket vi gör genom Tilly Fertilitetskoll. Vid ett blodprov mäter man det så kallade fria T4-värdet (fT4). 

Ett högt fT4-värde i kombination med en låg TSH-nivå indikerar en överfunktion i din sköldkörtel, så kallad hypertyreos. Medan ett lågt fT4-värde i kombination med en hög TSH-nivå indikerar en underfunktion, så kallad hypotyreos.

Ett normalt fT4-värde, men ett högt TSH-värde tyder på att din sköldkörtel anstränger sig för att fungera normalt, vilket i medicinska termer kallas subklinisk hypotyreos och tyder på att din sköldkörtelfunktion löper en hög risk att försämras i framtiden. 

Det är inte alltid lätt att sätta en diagnos när det kommer till sköldkörtelproblem. Det finns en pågående dialog kring vilka referensvärden som ska användas och man kan uppleva symtom som inte alltid korrelerar med en avvikelse vid ett blodprov. Om du upplever symtom kan det vara bra att ta en dialog med din läkare även om dina provresultat är normala, särskilt om du försökt bli gravid utan framgång.

Ditt resultat

fT4
Inom referens
15 pmol/L
Lågt< 10> 22Högt

Om Tilly Fertilitetskoll

By using our site you agree to the use of cookies to enhance your experience. Read more about how we use cookies.